Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Uudised ja teated » ehituslubjakivi kaevandamine

Loo II lubjakivi karjääris (Väo lubjakivimaardla)

ehituslubjakivi kaevandamise

KESKKONNAMÕJU HINDAMISE (KMH) ARUANDE

avalik väljapanek ja avalik arutelu.

 

 

Keskkonnaministeerium teatab Loo II lubjakivikarjääris ehituslubjakivi kaevandamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.

 

Keskkonnamõju hindamine algatati Keskkonnaministeeriumi poolt 12.novembri 2009.a kirjaga                    nr 13-4-4/10855-3 seoses Seapaju 1 Arendus OÜ esitatud maavara kaevandamise loa taotlusega, Väo lubjakivimaardlas Liivamäe külas eraomandis oleva Seapaju I katastriüksusel ehituslubjakivi kaevandamiseks. Kavandatava tegevuse pindala koos teenindusmaaga on 12,04 ha ja ehituslubjakivi aktiivne tarbevaru taotletava mäeeraldise piires on 823 tuh m³.

 

Arendaja on Seapaju 1 Arendus OÜ (Kotka 1, Tallinn 11315, Harjumaa, kontaktisik Urmas Kivisalu, e-post urmas@vjh.ee).

Otsustaja ja keskkonnamõju hindamise järelevalvaja on Keskkonnaministeerium.

Keskkonnamõju hindaja on OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja plats 8, Tartu 51004; KMH eksperdid: Kuido Kartau, Triinu Jürmann, tel 617 7698, e-post triinu@hendrikson.ee).

 

 

Keskkonnamõju hindamise aruandega on võimalik tutvuda:

1) Keskkonnaministeeriumi maapõue osakonnas, Tallinn Narva mnt 7a, tuba 612, kontaktisik Marko Kaunis (e-post: marko.kaunis@envir.ee; telefon: 626 0735)

2) Jõelähtme Vallavalitsuses, Jõelähtme küla, 74202 Harjumaa; www.joelahtme.ee

3) Keskkonnaministeeriumi kodulehel http://www.envir.ee/91619

4) Hendrikson&Ko kodulehel www.hendrikson.ee

 

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi keskkonnamõju hindamise aruande kohta saab esitada Keskkonnaministeeriumile kirjalikult kuni avaliku arutelu toimumiseni.

 

Keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu toimub

14.oktoobril 2010.a kell 18.00 Loo Keskkoolis

(aadress: Saha tee 7, Loo alevik 74201, Jõelähtme vald, Harjumaa).

 

design by tiger.ee