Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Külakoosolekud » Poordumine

Austatud Iru küla rahvas,

Suur tänu Teie usalduse ja toetuse eest, tänu millele valiti mind

Neljapäeval 21. veebruaril k.a.  kokku kutsutud Iru külarahva Üldkoosolekul külavanemaks!

Minu, kui külaelaniku kohta on see au väga suur, aga mured on ju terve küla omad, seega mitusada korda suuremad!

Mainiksin ühe olulisemana kasvõi selle, et meil ei ole oma Seltsimaja, ning seekord tuli leida võimalus nii vanemail kui noorematel jõuda Loo Kultuurikeskusesse, et kooslekust osa võtta.

Kohe aga märgiksin positiivsena ära selle, et osavõtt oli suur ja vast ka piisav, et nii olulist otsust vastu võtta! Viimast kinnitab seegi, et möödunud nädala jooksul ei olegi laekunud kellegi protesti nagu see on tavaks mujal Euroopas!

Koosolekut juhatas Jõelähtme vallavalitsuse liige Pr. Merike Metstak, kes on vallas külaliikumiste koordinaator, seega igati kompetentne ametnik. Pealegi on ta ise Kallavere külavanem.

Meeldiv oli koosleku juhataja poolt eriti see, et ta juhtis paindlikult ning võimaldas soovijail esineda ning välja öelda oma soovid!

Kuigi Vallavalitsuse poolt väljakuulutatud koosoleku päevakorras ei olnud ette nähtud külavanema Andres Johannsoni esinemist viimase 3 aastase tegevuse kohta, sai ta sõna ja esitas ülevaate tehtust. Hinnatav on see, et ta tõi välja praktiliselt kõik probleemid, mis täisväärtusliku külaelu kindlustamiseks on vajalikud lahendada! Seejuures tegemata vahet, mida oleks pidanud lahendama küla Eestseisus, mida Vallavalitsus?

Suur tänu selle etteaste eest, sest kõik öeldu on kenasti protokollitud, on aluseks uuele Eestseisusele  ja koduleheküljel saab kajastatud nende lahendamise käik!

Tänusõnad Andresele tahan lausuda ka selle eest, et üle 10 aasta, kusjuures rohkem kui pool aega sellest, ajasid küla asju puhtalt entusiasmist! Polnud ju ei vallas ega ka terves vabariigis midagi teavitatud külaliikumistest! Esimesena meie valla küladest moodustati Iru küla  Eestseisus, millega haarati heategevuslikku liikumisse kaasa Iru küla erinevad piirkonnad!

Üldkoosoleku teise päevakorra punktina asutati MTÜ “Iru Ämma Klubi”, mille esimesel kooslekul 28. veebruaril k.a. valitakse juhatus. Selle MTÜ asutajateks olid 22 kooslekul osalenut. Nimekirja lisame peale MTÜ juhtorganite valimisi.

Samaaegselt on hea teavitada, et jätkub MTÜ “Iru Ämma Klubi” liikmeks astumise Avalduste vastuvõtmine.

Lugupidamisega,

Arno Kannike

Iru külavanem

design by tiger.ee