Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine Iru külla.

19.09.2012 Vee- ja kanalitrasside rajamise seis.

21.09.2011 Küsimused ja vastused seoses trasside rajamisega

15.10.2010 Liikluse sulgemised Iru külas, seoses trasside rajamisega

16.08.2010 Keskkonnaameti kooskõlastus pinnase ladustamiseks külaplatsile

16.08.2010 Kooskõlastus (Vallavalitsuse) külaplatsile pinnase ladustamiseks

03.08.2010 Iru küla elaniku kaebus peatas vee- ja kanalitrassi rajamise tööd

03.08.2010 Vee- ja kanalisüsteemi joonised 1 2 3

AS Loo Vesi kaebus Tallinna Halduskohtule

AS Lemminkäinen Eesti vaidlustus

AS Loo Vesi otsus Loo ja Iru asula vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus-rekonstrueerimistööde hankel pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine.

Riigihanke teade Loo ja Iru asula ühisveevarustus- ja kanalitsatsioonisüsteemi ehituse kohta.

Jõelähtme Vallavalitsus on saatnud informatiivse kirja Loo alevikku ja Iru külla rajatava vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamise kohta.

Info Loo ja Iru asula ühisveevarustus- ja kanalitsatsioonisüsteemi kaasajastamise kohta (AS Loo Vesi).

Info sama asja kohta Ühtekuuluvusfondilt, kes rahastab enamus finantsidega seda projekti.

12.08.2009 kohtus Iru küla eestseisuse liige  Mati Pärnamägi  AS Loo Vesi esindajatega ja sai rajatava trassi kohta väga vajalikku infot. Eelnevalt oli külarahval võimalus kodulehel üleval olnud teate kohaselt esitada rajatava vee- ja kanalitrassi kohta küsimusi, mis edastati ka AS Loo Vesi esindajatele. Küsimused ja vastused leiad siit.

10.09.2009 kohtusid Loo Vesi esindajad Iru küla eestseisuse liikmetega. Info kohtumise kohta leiad siit

Pöördumine Jõelähtme Vallavalitsuse poole sadevete ärajuhtimise küsimuses.

design by tiger.ee