Irus on kaks mittetulundusühingut:

 

MTÜ Iru külaselts

 

Iru külaelu edendamiseks on moodustud mittetulundusühing Iru külaselts. Selts on loodud Iru külaosavanemate (eestseisuse) initsiatiivil. Tänu ühingu olemasolule saab küla hüvanguks taotleda erinevatest fondidest toetusi ja rahastamisi. Samuti saab Jõelähtme Vallavalitsus suhelda külaga kui juriidilise isikuga ja eraldada võimalusel erinevaid toetusi.

Iru külaseltsi liikmeks võib saada iga kodanik, kes tunnistab ühingu põhikirja ja on tasunud sisseastumismaksu 7 € ja aastamaksu 7 €. Mittetöötavatel pensionäridel on mõlemad summad 2 €. Sisseastumismaks on ühekordne, aastamaksu tasutakse iga aasta.

 

Ühingu põhikiri

 

MTÜ Iru Ämma klubi

 

Klubi põhikiri

Klubi liikmeks astumise avaldus

Külamaja kasutamise hinnakiri

Külamaja kasutamise leping

Tenniseplatsi kasutamise hinnakiri

 

 

 

Mitetulundusühingud