Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus » Otsus

OÜ Loo Vesi juhataja otsus nr 6/2010, 16.04.2010
 
Loo ja Iru asula vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus-rekonstrueerimistööde hankel pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine.
 
ÜF projekt nr 2.1.0101.09-0015. Jõelähtme valla Loo ja Iru asula ühisveevarustus-
ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamine.
 
Ülaltoodud hange viidi läbi avatud hankemenetlusena. Hange avalikustati Riigihangete Registris alates 01.02.2010 (hanke viitenumber 117001) ning ka ettevõtte kodulehel. Pakkumuste esitamise tähtpäevaks 30.03.2010 kell 11:00 laekus neliteist (14) pakkumust (Osale 1 – 14 pakkumust, Osale 2 – 11 pakkumust). Pakkumuste avamise kohta koostati eraldi protokoll, mille koopia saadeti kõikidele pakkujatele 31.03.2010.
 
Võttes aluseks hankekomisjoni ettepanekud, mis on fikseeritud 14. aprillil 2010 toimunud pakkujate kvalifitseerimise ja pakkumuste hindamise protokollis, otsustan:
 
1.      Pakkuja AS Viimsi Keevitus (reg nr 10041320) kvalifitseerimine ja Osale 2 esitatud pakkumuse vastavaks tunnistamine
1.1.Kvalifitseerida pakkuja AS Viimsi Keevitus kuna ta omab nõutavat kvalifikatsiooni ja kogemusi, tema majanduslik seisund ning pakutud võtmeeksperdid vastavad hankedokumentides esitatud tingimustele
1.2.Tunnistada AS Viimsi Keevitus poolt esitatud pakkumus Osale 2 vastavaks, kuna see vastab kõikidele hankedokumentides esitatud tingimusele.
 
2.    Ühispakkuja Santeh-Ehituse OÜ (reg nr 10179218) + Megido OÜ (reg nr 11016317) kvalifitseerimine ja Osale 2 esitatud pakkumuse vastavaks tunnistamine
2.1.Kvalifitseerida ühispakkuja Santeh-Ehituse OÜ + Megido OÜ, kuna ta omab nõutavat kvalifikatsiooni ja kogemusi, tema majanduslik seisund ning pakutud võtmeeksperdid vastavad hankedokumentides esitatud tingimustele
2.2.Tunnistada ühispakkuja Santeh-Ehituse OÜ + Megido OÜ poolt esitatud pakkumus Osale 2 vastavaks, kuna see vastab kõikidele hankedokumentides esitatud tingimusele.
 
3.      Ühispakkuja AS Merko Ehitus (reg nr 11520257) + AS Merko Infra (reg nr 11767130) kvalifitseerimine ja Osadele 1 ning 2 esitatud pakkumuste vastavaks tunnistamine
3.1.Kvalifitseerida ühispakkuja AS Merko Ehitus + AS Merko Infra, kuna ta omab nõutavat kvalifikatsiooni ja kogemusi, tema majanduslik seisund ning pakutud võtmeeksperdid vastavad hankedokumentides esitatud tingimustele
3.2.Tunnistada ühispakkuja AS Merko Ehitus + AS Merko Infra poolt esitatud pakkumused Osale 1 ja Osale 2 vastavaks, kuna need vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud tingimusele.
 
4.      Pakkuja Facio Ehituse AS (reg nr 10159701) kvalifitseerimine ja Osale 2 esitatud pakkumuse vastavaks tunnistamine
4.1.Kvalifitseerida pakkuja Facio Ehituse AS kuna ta omab nõutavat kvalifikatsiooni ja kogemusi, tema majanduslik seisund ning pakutud võtmeeksperdid vastavad hankedokumentides esitatud tingimustele
4.2.Tunnistada Facio Ehituse AS poolt esitatud pakkumus Osale 2 vastavaks, kuna see vastab kõikidele hankedokumentides esitatud tingimusele.
 
5.      Pakkuja AS K&H (reg nr 10241710)kvalifitseerimine ja Osadele 1 ning 2 esitatud pakkumuste vastavaks tunnistamine
5.1.Kvalifitseerida pakkuja AS K&H, kuna ta omab nõutavat kvalifikatsiooni ja kogemusi, tema majanduslik seisund ning pakutud võtmeeksperdid vastavad hankedokumentides esitatud tingimustele
5.2.Tunnistada AS K&H poolt esitatud pakkumused Osale 1 ja Osale 2 vastavaks, kuna need vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud tingimusele.
 
6.      Ühispakkuja Arco Ehitus OÜ (reg nr 10222995) + Wesico Project OÜ (reg nr 10882277) kvalifitseerimine ja Osadele 1 ning 2 esitatud pakkumuste vastavaks tunnistamine
6.1.Kvalifitseerida ühispakkuja Arco Ehitus OÜ + Wesico Project OÜ, kuna ta omab nõutavat kvalifikatsiooni ja kogemusi, tema majanduslik seisund ning pakutud võtmeeksperdid vastavad hankedokumentides esitatud tingimustele
6.2.Tunnistada ühispakkuja Arco Ehitus OÜ + Wesico Project OÜ poolt esitatud pakkumused Osale 1 ja Osale 2 vastavaks, kuna need vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud tingimusele.
 
7.      Pakkuja AS Esmar Ehitus (reg nr 10029447)kvalifitseerimine ja Osadele 1 ning 2 esitatud pakkumuste vastavaks tunnistamine
7.1.Kvalifitseerida pakkuja AS Esmar Ehitus, kuna ta omab nõutavat kvalifikatsiooni ja kogemusi, tema majanduslik seisund ning pakutud võtmeeksperdid vastavad hankedokumentides esitatud tingimustele
7.2.Tunnistada AS Esmar Ehitus poolt esitatud pakkumused Osale 1 ja Osale 2 vastavaks, kuna need vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud tingimusele.
 
8.      Pakkuja AS Terrat (reg nr 0095208)kvalifitseerimine ja Osadele 1 ning 2 esitatud pakkumuste vastavaks tunnistamine
8.1.Kvalifitseerida pakkuja AS Terrat, kuna ta omab nõutavat kvalifikatsiooni ja kogemusi, tema majanduslik seisund ning pakutud võtmeeksperdid vastavad hankedokumentides esitatud tingimustele
8.2.Tunnistada AS Terrat poolt esitatud pakkumused Osale 1 ja Osale 2 vastavaks, kuna need vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud tingimusele.
 
9.      Ühispakkuja AS Akronto (reg nr 10231864) + AS Magma (reg nr 10168672) kvalifitseerimine ja Osadele 1 ning 2 esitatud pakkumuste vastavaks tunnistamine
9.1.Kvalifitseerida ühispakkuja AS Akronto + AS Magma, kuna ta omab nõutavat kvalifikatsiooni ja kogemusi, tema majanduslik seisund ning pakutud võtmeeksperdid vastavad hankedokumentides esitatud tingimustele
9.2.Tunnistada ühispakkuja AS Akronto + AS Magma poolt esitatud pakkumused Osale 1 ja Osale 2 vastavaks, kuna need vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud tingimusele.
 
10. Pakkuja AS Water Ser (reg nr 10421091) kvalifitseerimine ja Osadele 1 ning 2 esitatud pakkumuste vastavaks tunnistamine
10.1.Kvalifitseerida pakkuja AS Water Ser, kuna ta omab nõutavat kvalifikatsiooni ja kogemusi, tema majanduslik seisund ning pakutud võtmeeksperdid vastavad hankedokumentides esitatud tingimustele
10.2.Tunnistada AS Water Ser poolt esitatud pakkumused Osale 1 ja Osale 2 vastavaks, kuna need vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud tingimusele.
 
11. Pakkuja AS Teede REV-2 (reg nr 11402434) kvalifitseerimine ja Osadele 1 ning 2 esitatud pakkumuste vastavaks tunnistamine
11.1.Kvalifitseerida pakkuja AS Teede REV-2, kuna ta omab nõutavat kvalifikatsiooni ja kogemusi, tema majanduslik seisund ning pakutud võtmeeksperdid vastavad hankedokumentides esitatud tingimustele
11.2.Tunnistada AS Teede REV-2poolt esitatud pakkumused Osale 1 ja Osale 2 vastavaks, kuna need vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud tingimusele.
 
12. Pakkuja Skanska EMV AS (reg nr 10012122) kvalifitseerimine ja Osadele 1 ning 2 esitatud pakkumuste vastavaks tunnistamine
12.1.Kvalifitseerida pakkuja Skanska EMV AS, kuna ta omab nõutavat kvalifikatsiooni ja kogemusi, tema majanduslik seisund ning pakutud võtmeeksperdid vastavad hankedokumentides esitatud tingimustele
12.2.Tunnistada Skanska EMV ASpoolt esitatud pakkumused Osale 1 ja Osale 2 vastavaks, kuna need vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud tingimusele.
 
13. Pakkuja Nordecon Infra AS (reg nr 10310842) kvalifitseerimine ja Osadele 1 ning 2 esitatud pakkumuste vastavaks tunnistamine
13.1.Kvalifitseerida pakkuja Nordecon Infra AS, kuna ta omab nõutavat kvalifikatsiooni ja kogemusi, tema majanduslik seisund ning pakutud võtmeeksperdid vastavad hankedokumentides esitatud tingimustele
13.2.Tunnistada Nordecon Infra ASpoolt esitatud pakkumused Osale 1 ja Osale 2 vastavaks, kuna need vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud tingimusele.
 
14. Pakkuja Lemminkäinen Eesti AS (reg nr 10114029) kvalifitseerimine ja Osadele 1 ning 2 esitatud pakkumuste vastavaks tunnistamine
14.1.Kvalifitseerida pakkuja Lemminkäinen Eesti AS, kuna ta omab nõutavat kvalifikatsiooni ja kogemusi, tema majanduslik seisund ning pakutud võtmeeksperdid vastavad hankedokumentides esitatud tingimustele
14.2.Tunnistada Lemminkäinen Eesti ASpoolt esitatud pakkumused Osale 1 ja Osale 2 vastavaks, kuna need vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud tingimusele.
 
15. Baseerudes hankedokumentide punktis 17.1 fikseeritud tingimustele, mille kohaselt on hindamiskriteeriumiks pakkumuse hind, tunnistada käesoleva hanke edukaks pakkumuseks:
15.1.Osale 1 (Loo) pakkuja Nordecon Infra AS (reg. nr. 10310842) poolt esitatud pakkumus, mis on vastavaks tunnistatud pakkumustest kõige madalama hinnaga 27 305 396,76 krooni, millele lisandub käibemaks, kõik kokku 32 766 476,11 Eesti krooni;
15.2.Osale 2 (Iru) ühispakkuja Arco Ehitus OÜ (reg nr 10222995) + Wesico Project OÜ (reg nr 10882277) poolt esitatud pakkumus, mis on vastavaks tunnistatud pakkumustest kõige madalama hinnaga 11 633 513,05 krooni, millele lisandub käibemaks, kõik kokku 13 960 215,66 Eesti krooni.
 
16. Väljastada väljavõtted pakkuja kvalifitseerimise ning tema poolt esitatud pakkumus(t)e vastavaks tunnistamise ning edukate pakkumuste kohta kõikidele pakkujatele.
 
 
Ain Mutli
OÜ Loo Vesi
juhatuse liige

design by tiger.ee