Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Uudised ja teated » Ehitustööd

Hea Iru küla elanik,

 

Möödunud esmaspäeval rõõmustasin Teid teatega, et Arco Ehitus OÜ alustas Iru veevärgi ja kanalisatsioonitöödega.

Kokkuleppel Vallavalitsusega ja vastavalt meie lähituleviku plaanidele korrastada külaplats, saime ehitajaga kokkuleppe, et  trassi rajamiseks kaevatatest kraavidest liigse pinnase viime külaplatsi tasandamiseks. 

Kahjuks tuli aga tööd peatada, sest Pirita jõekäärus asuva sauna kasutaja Aivar Mõttus kaebas Põhja regiooni Keskonnainspektsiooni, mille esindaja Allar Leppind käis laupäeval 31.07.10 külaplatsil ning keelas ehitajal pinnase külaplatsile toomise?

Kohtumisel ei osanud ta nimetada mitte ühtegi seaduse sätet, mis nõuab Keskkonnaametiga pinnase paigaldamise kooskõlastamist? Viitas ainult Keskkonnaametile ning lisas - küllap nemad teavad?

Ka vallavalituses ei saadud aru, millest tuleneb selline nõue- on ju tegemist valla munitsipaalmaaga, mille vald andis 22.aprillil 2010.a sõlmitud "Vara tasuta kasutamise" Lepingu nr 16-8/54 alusel MTÜ Iru Ämma Klubi kasutamiseks 10 aastaks, seega kuni 22.04.2020.a. 

Minu e-kirjale A.Mõttus ei vastanud ning minul ei ole teada, mis oli tema kaebuse aluseks?  Oma varasemas kirjas mainis ta et oleks pidanud naaberkinnistu omanikuga kooskõlastama? See oma korda tekitas külaplatsi kinnistu omanikul, Jõelähtme vallavalitsusel hämmeldust, sest kui Aivar Mõttus teeb oma kinnistul tasandamised ja korrastamise töid, ei ole tema  ega ka teised neid töid kooskõlastmam naabervalduste omanikega!

 

Arco Ehitus OÜ tööde juhataja Üllar Truu püüdis eile telefoni teel selgitada Hr Allar Leppindiga tööde peatamise asjaolusid ning esitas ka vallavalitsuse seisukohta, kuid inspektor jäi oma nõude juurde?

Arco Ehitus OÜ esitas eile 2.08.2010.a. taotluse Harjumaa Keskkonnaametile, kes informeeris, et neil on taotluse läbivaatamiseks aega 2 nädalat!

Seega, külarahvas, teadkem, et Ämma tee lõigus on tööd peatatud kuni Harjumaa Keskkonnaameti kooskõlastuse saamiseni.

 

Arno

Külavanem

Hea Iru külarahvas,                                                 3. augustil 2010.a.

 

 

Täna 27. juulil k.a. alustasid ARCO EHITUS OÜ töömehed Iru küla veetrasside väljavahetamise - ja kanalisatsioonittrasside rajamise töid.

 

 

Töödega alustati Ämma tee pumpla juurest Vana- Narva maantee suunas ning  Aasa tee ülemises osas.

 

Teadmiseks,

 

ARCO EHITUS OÜ- le  andis Jõelähtme vallavalitsus õiguse täita Iru külaplatsi musta kattega parkimisala tagust lohku pinnasega, mis vabaneb kaevamistööde käigus. Peale pinnase paigutamist teostab ehitaja pinnase tasandamise.

 

Edasiselt, kui tekkivad trasside rajamisel ja teede sulgemisel probleemid, palun pöörduda ARCO EHITUS OÜ  töödejuhataja Üllar Truu, poole tel 514 6645 või e-posti vahendusel: yllar.truu@arcoehitus.ee

 

Lisa: 1. Teade, mis pandi küla teadetetahvlitele üles 27.07.2010.a.

          2. Arco Ehituse OÜ taotlus vallale, millele vald andis oma kooskõlastuse.

 

Lugupidamisega,

 

Arno Kannike

Külavanem

 

design by tiger.ee