Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Uudised ja teated » Puude olukord

  

Härra Andrus Umboja

Jõelähtme Vallavanem

Jõelähtme küla                                                            Irus, 11.08.2010.a. Nr. KV 10-02

74 202 Harjumaa

 

Austatud Vallavanem,

Iru küla elanikud on suures mures külaplatsi puude halva seisukorra pärast, kuna mõned neist on ohtlikult haiged ja võivad murdumisel tekitada kahjustusi ning inimestele vigastusi. Sügisel murdus tenniseväjaku otsa juures toominga haru ja lõhkus piirdeaia, 8. augustil 2010.a. murdus suure pärna üks harudest ja langes tenniseväljaku väravale..

 

10.08.201.a. teostas Eesti Dendroloogiaseltsi president, diplomeeritud dendroloog Aino Aaspõllu puude seisukorra ülevaatuse ning andis soovitused edasise tegevuse kohta.

Tema poolt tehtud ülevaate lühikokkuvõte on lisatud, kusjuures tinglikult nummerdatud puud tuleks maha võtta (v.a. nr 7, harilik pärn ja p.13 olevad puud valikuliselt).

 

Palun anda nõusolek kirja lisas olevate puude mahavõtmiseks. Nõusolek palun vormistada MTÜ Iru Ämma Klubile kuna vastavalt  22.04.2010.a. „Vara tasuta kasutamise“ Lepingu nr 16 – 8/54 p.6.2.  on Iru külaplatsi kasutajal kohustus  kooskõlastada tavapärast korrashoidu ületavaid muudatusi.

 

Teatame, et külaplatsi rekonstrueerimisprojektis, mida teostab OÜ Sammas Arhitektuuribüroo, nähakse ette dendroloogiline osa, millega antakse lahendus uute väärtuslike puude ja põõsaste istutamine koguses, millega iga mahavõetud puu asendatakse 3 aasta jooksul poole rohkema arvu puudega ja/või väljakasvanult suuremõõtmelise dekoratiivsete põõsastega.

 

Arno Kannike

Iru külavanem ja

MTÜ Iru Ämma Klubi juhatuse liige

 

Lisad:   1.Iru külaplatsi puude dendroloogiline lühiülevaade.

2. Iru külaplatsi skeem, millele on märgistatud dendroloogilises ülevaates

    toodud puud.

design by tiger.ee