Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Külakoosolekud » Külakoosoleku 16.02.2011 protokoll

Iru küla koosolek

16.02.2011

Loo Kultuurikeskus

Algus: kell 18:07

Lõpp: kell 19:50

Osalejad: Iru küla elanikud (nimekiri lisatud)

Kutsutud: Merike Metstak (Jõelähtme vallavalitsus), Kairi Kirt-Ende (külaplatsi projekteerija), Lauri Liiva (Nurmevälja detailplaneeringu projekteerija)

Päevakorra punktid:

1.       Arno Kannike  - Ülevaade tegemistest ja tulemustest aastatel 2008-2011 (slaidid lisatud)

Küsimused:

-          Küsimusi ei esitatud.

2.       Külavanema valimised

Osalejate õigused:

-          29 hääleõiguslikku osalejat

-          5 hääleõiguseta osalejat

Kandidaadid:

1)      Art Kuum (nõus kandideerima)

2)      Mati Pärnamägi (ei ole nõus kandideerima)

3)      Arno Kannike (ei ole nõus kandideerima)

4)      Ljudmilla Kaska (ei ole nõus kandideerima)

Art Kuum:

-          Kiidan Arno Kannike’st, väga tubli külavanem.

-          Oleme linnaäärne küla ja meie küla identiteet hakkab kaduma. Vaja oleks uusi üritusi lisaks jaanipäevale. Eesmärgiks on vähemalt üks üritus lisaks Iru küla kalendrisse.

-          Suhted linnaga – bussiliikluse parendamine.

-          Ohud keskkonnas osas Maardu poolt. Midagi tuleb ette võtta.

-          Infoks – kandideerin ka Riigikogusse.

Hääletamine:

Art Kuum’i poolt: 23

Art Kuum’i vastu: 1

Erapooletuid: 5

3.       Art Kuum –  küla eestseisuse liikmete valimine

Liikmed:

1)      Art Kuum (esimees)

2)      Ken Viidas (Saareküla)

3)      Mati Pärnamägi (Jõeküla)

4)      Ljudmilla Kaska

5)      Jüri Hunt (Tiigiküla)

6)      Helve Kannimäe

7)      Jaan Mark (Uusküla)

8)      Aldu Tigane

9)      Tiiu Kivirähk (sekretär)

 

Hääletamine:

Poolt: kõik poolt

Vastu: ei ole keegi

Erapooletuid: pole

 

4.       Küla platsi (tenniseväljaku) projekti eskiislahendus

Projekteerija Kairi Kirt-Ende poolne tutvustus (projekti eskiis lisatud).

Küsimused:

-          Jaan Mark: Kas on mõeldud haldamiskuludele?

-          Aldu Tigane: Mis katusekattematerjale on plaanis kasutada?

Ettepanekud/soovitused:

-          Saali osa võiks olla suurem, et saaks aastaringselt kasutada (näit: külaelanikele välja rentida sünnipäevadeks jne).

-          Katust ülespoole tõsta, et lumi ei kahjustaks katusekonstruktsiooni.

-          Teha ikkagi viilkatus perspektiiviga tulevikku (üles laste mängutoad vms).

-          Teha üks riietus- ja duširuum (enamus külaelanikke läheb ikkagi koju pesema).

-          Teha saun.

Otsustati:

-          Olenguruum 60 m₂

-          Riietusruum max 8-10 inimesele

-          Saun (leiliruum) max 4 inimesele

-          Dušše 2

-          WC-sse pääs olenguruumist (pott ja pissuaar). Mõelda veel erinevaid lahendusi.

-          Katusealusele terrassile (42 m₂) ja tugimüürile istekohad

 

5.       Lauri Liiva (projekti planeerija) - Nurmevälja detailplaneeringu muudatusettepaneku tutvustus

-          Äri- ja tootmismaa elamumaa asemele.

Otsustati:

-          Ühehäälselt olemasolevat Nurmevälja detailplaneeringu muutmist mitte toetada.

 

(allkirjastatud digitaalselt)                                                           (allkirjastatud digitaalselt)

Art Kuum                                                                                             Triin Krünberg

(koosoleku juhataja)                                                                      (protokollija)

design by tiger.ee