Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Uudised ja teated » Külamaja

Hea Iru külarahvas,

Selle  looga  tahan teavitada Iru külarahvast, sellest, mida on teinud ja teeb MTÜ Iru Ämma Klubi!

22.02.2008 asutatud Iru Ämma Klubis on tänase seisuga meid 24. Võime kenasti öelda, et neljaaastase  tegutsemise aja jooksul  on  olnud meil  “pühaks” eesmärgiks  Iru külaplatsi korrastamine ja seltsimaja ehitus! Püüdsime saada selleks vallalt rahalist toetust, koostasime  selleks ka Iru Küla Arengukava, kuid  majandusliku languse tingimustele vihjates, vald meile külaplatsi rekonstrueerimiseks ja   seltsimaja ehituseks rahalist toetust ei andnud.

Iru külaplatsi rekonstrueerimiseks tuli hea võimalusena  meie õuele Leader programm, mis esmakordselt 2010 aastal avas projektitoetuste taotlusvooru Jõelähjtme- Rae ja Viimsi valdadele  ehk Põhja- Harju Koosrtöökogu piirkonna külakogukondade ja ettevõtjate tegemiste rahaliseks toetamiseks!

Iru Ämma Klubi on  Põhja- Harju Koostöökogu asutajaliige, seega hästi kursis kogu tegevusega, pealegi on allakirjutanu Koostöökogu juhatuse liige. Nii  koostasime koos Iru Ämma Klubi juhatuse esimehe Toomas Uduga kohe esimesse vooru projektitoetuse  taotluse. Esimese  projektina taotlesime raha  Iru külaplatsi rekonstrueerimise projekteerimiseks.  Meie taotlus sai heakskiidu Põhja- Harju KTK hindamiskomisjonilt, selle kinnitas ka juhatus ning asi tipnes sellega, et ka PRIA kiitis taotluse heaks ning Leader programmi rahadest eraldati  projekteerimistöödeks 82 500 EEK e. EUR 5273, millest omaosalus, vastavalt EL seadusandlusel e moodustab 10 % ehk EUR 527,27 ( 8 250 EEK).   Tänu Jõelähtme valla varasemale toetusele ning Klubi liikmetele, kes on usinasti tasunud liikmete aastamaksu on see kohustus meie poolt täidetud!

Teadaolevalt on Leader programmi rahastamisel tingimuseks, et taotleja tasub esmaselt kõik kulud ja seejärel tagastab PRIA  kuludeklaratsioonide ja panagaväljavõtete alusel 90% makstud summast kuni 90 päeva jooksul  taotlejale ehk Iru Ämma Klubile. Selle mure lahendamiseks  saime  mitmete  arutelude ja kohtumiste tulemusena kokkuleppe  Eesti Energia  AS Iru Elektrijaam  kulude tasumise. Iru Elektrijaam toetab meie ettevõtmisi eeskätt seetõttu, et  kompenseerida meile teadaolevaid tulevasi riske ja  ohte seonduvalt jäätmepõletuskompleksi rajamisega Iru küla vahetusse lähedusse.  Iru Elektrijaam   tasuski juba esmaste geodeediliste uuringute ja projekteerimistööde   maksumuse ja me loodame et vastavalt kokkuleppele ka kogu külaplatsi rekonstrueerimise  maksumuse.

Vastavalt OÜ Sammas AB rekonstrueerimisprojektile esitasime 2011 aasta Leader  IV vooru taotluse summas EUR 68 002,52, millest omaosalus, ehk Iru Ämma Klubi kohustus on  maksta  EUR 6 802! Ka selle maksumuse  lubas Iru Elektrijaam tasuda  multifunktsionaalse külaplatsi rekonstrueerimis tööde maksumusena .

Siinkohal  räägime külaplatsi rekonstrueerimise esimesest etapist, mille teostuseks sõlmisime  26.12.2011.a. Lemminkäinen Eesti AS-ga lepingu ning enne Jaanipäeva peaksime saama mängida tennist-, võrk- ja korvpalli kaasaegse kattega väljakul, lapsed aga turnida ning harjutada liiklemist oma linnakus. Kogu külaplatsi territoorium saab uue tarastuse ning tehakse ka heakorrastustöid.

Teise etapi tööde rahastamiseks andsime 23.02.2012.a. Põhja- Harju Koostöökogu VI vooru Iru Ämma KLubi taotluse Iru Külamaja ehitamiseks. Vastavalt piirangutele, mis on seatud ühes voorus ühe taotluse rahastamiseks, nägime ette Külamaja nn karbi ehituse ilma siseviimistlustöödeta. Projektitoetuse maksumuseks kujunes € 70 800, millest Iru Ämma Klubi omaosalus on € 7 080 ( 10 % ), PRIA toetus €  63 720. Kuna Eesti Energiaga koostöö lõpptulemus on Iru Külamaja  nn Energiamaja ehitamine, mille ühiaskasutusena näeme sõbralikke kokkuleppeid selles, et Eesti Energia omab selles majas püsinäitust säästliku  energiatootmiste kohta, saab korraldada  koolitusi, seminare ning teisi üritusi. Meie Iru Ämma Klubi, olles maja haldaja, saame  korraldada mitmesuguseid avalikke üritusi, külakoosolekuid, käivitada taidlus- ja huviringe laiale külarahva sihtgrupile. Samas on  selles majas ettenähtud spordiplatsi kasutajatele riietumis- ja pesemisvõimalused, rännumeestele puhkamisvõimalused.

Oleme siis tublid edasi, toetame Iru Ämma Klubi oma aktiivsema kaasalöömisega, seda eriti saabuva kevade talgutel, et täita ka meie kohustus puude ning põõsaste istutamisega, millise lubaduse andsime, kui vanad ja mitteväärtuslikud puud maha võtsime. Ootame Klubisse ka uusi liikmeid ning liikmemaksude õigeaegset tasumist.

Hea külarahvas, suur asi on käima lükatud, toetagem siis ühiselt!

Arno Kannike

Iru Ämma Klubi juhatuse liige

 

design by tiger.ee