Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Detailplaneeringud » Nurmevälja » Eskiislahenduse tutvustamine

Jõelähtme vallamajas toimub detailplaneeringute eskiis
lahenduste avalik arutelu:


4. Iru küla Nurmevälja (24504:002:0467, 24504:002:0466,
24504:002:0465, 24504:002:0464, 24504:002:0463, 24504:002:0462,
24504:002:0461, 24504:002:0486) detailplaneeringu lähteseisukohtade
ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik arutelu toimub
Jõelähtme vallamajas 20. märtsil 2012 algusega kell 15.30.
Detailplaneeringute põhijooniste ja seletuskirjaga on võima lik
tutvuda Maa-, ehitus- ja keskkonnaosakonnas tööajal esmas päevast
neljapäevani kella 8.00-17.00 ja reedel 8.00-13.00 ning samaaegselt
on de tailplaneeringute põhijoonis ja seletuskiri välja pandud Jõelähtme
valla kodulehel (
www.joelahtme.ee).

design by tiger.ee