Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Külaplats ja tenniseväljak » Taotlus Vallavalitsusele

Jõelähtme  Vallavolikogu

Jõelähtme Vallavalitsus                                                  Irus, 28. juunil  2012.a.

Austatud Volikogu liikmed

Austatud Vallavalitsus

Täienduseks meie 19.juuni 2012.a. kirjale, mille saatsime Vallavanemale Hr Andrus Umbojale lisame argumendid Iru külas asuva kinnistu                 

 ( katastriüksus nr 24504.002.0407 ), mida tuntakse Iru Külaplatsi nime all, Hoonestusõiguse seadmiseks MTÜ Iru Ämma Klubi kasuks.

Saades informatsiooni 19. Juunil k.a. toimunud Jõelähtme Valla Volikogu Rahanduskomisjoni otsusest anda nõusolek seada Iru külaplatsi hoonestusõigus MTÜ Iru Ämma Klubi kasuks 10 aastaks, teatame, et meid täielikult rahuldavaks perioodiks on vähemalt 15 aastat.

Selgitus. Seonduvalt asjaoluga, et Iru Külamaja ehituse I etapi rahaliste vahendite eraldamisene Leader programmist on MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu poolt heaks kiidetud ning vastav avaldus ka PRIA poolt vastu võetud, toimub dokumentide menetlus kuni 90 päeva. Seega saame arvestada abikõlbulike rahaliste vahendite kasutamise alustamisega parimal juhul käesoleva aasta sügisel. Vastavalt meie plaanidele, teemegi eeltööd ja rajame vundamendi enne külmade tulekut. Maja karbi püstitamise, selle sulgemine ja sisekommunikatsioonide  paigaldamine, mis on I etapi tööd jätkuvad plaani kohaselt 2013.a. kevadel.

Külamaja ehituse II etappis tehtavate sisemiste viimistlustööde, elektri-, kütte-, vee- ja kanaliseerimistööde läbiviimiseks Leader programmi kaudu rahaliste vahendite taotlus kandub järgmisse perioodi,so aastateks 2014 -2020. Tulenevalt sellest, näeme võimalust saada sponsoritelt toetust tööde läbiviimiseks. Teades, et need rahaliste vahendite kasutused on abikõlbulikud, taotleme ka selleks Leader programmi vahendeid. Samaaegselt sätestab EV Põllumajandusministri määrus Nr 92,  et avalikuks kasutamiseks rajatud objekt, antud juhul Iru Külamaja,  peab olema avalikuks kasutamiseks vähemalt 5 aastat peale PRIA poolt tehtud tehtud viimast rahastamist. Seega kattes II etapi ehituskulud algselt osalise omafinatseeringuga ja sponsorite rahadega, saame arvestada PRIA poolt rahastamisega heal juhul 2015 aastal. Seega kujunebki perioodiks, mil sama Määruse Nr 92 § 24. , mis  sätestab toetavate tegevuste kohta nõuded hoonestusõiguse osas, vähemalt kuni 2021 aastani.

Võttes arvesse kõik tulevaste ehitistega seonduvad riske, sh maja kasutusõiguse saamisega seonduvaid, oleks kogu tegevuse kindlustamiseks vaja Iru külaplatsi hoonestusõigus seada MTÜ Iru Ämma Klubi kasuks vähemalt 15 aastaks.

Meie käesoleva taotluse rahuldamisest on otseselt huvitatud ka  MTÜ Iru Ämma Klubi  suursponsor Eesti Energia Iru Elektrijaama AS, kes on kinnitanud, et toetab Iru Külamaja halduskulude katmisel vähemalt 10 aastat peale maja kasutusse andmist.

Lugupidamisega,

Arno Kannike

Juhatuse liige

MTÜ Iru Ämma Klubi

design by tiger.ee