Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Külaplats ja tenniseväljak » Info

Hea Iru külarahvas,                                                                                                                           23.07.2012

 

Järjejutu looga  teavitan Iru külarahvast, sellest, mida viimasel ajal on teinud  MTÜ Iru Ämma Klubi!

Iru külaplatsi rekonstrueerimiseks tuli hea võimalusena  meie õuele Leader programm! Allakirjutanu kooostöös meie klubi esimehe Toomas Uduga koostas Leader programmile   kokku 3 projektitoetuse taotlust.

Esimese  projektina taotlesime raha  Iru külaplatsi rekonstrueerimise projekteerimiseks.  Meie taotluse kiitsid  MTÜ Põhja- Harju Koostöökogu ja PRIA heaks ning Leader programmi rahadest eraldati projekteerimistöödeks 82 500 EEK e. EUR 5273. Projekti koostas Arhitektuuribüroo Sammas. Vastavalt kokkuleppele  Eesti Energia  AS Iru Elektrijaam  rahastas ta esmalt projekteerimistööde kulutused,  milledest 90% peale kuludokumentide esitamist  tagastas PRIA.

Teise  projektina e. Iru külaplatsi rekonstrueerimise esimese etapi tööd teostati vastavalt AB Sammas projectile, millele saime heakskiidu  Jõelähtme Vallavalitsuse poolt, kes väljastas  ehitusload. Projekti maksumuseks kujunes  € 70 800, millest PRIA toetus moodustas € 63 720. Põhilised ehitus tööd teostas koos alltöövõtjatega   Lemminkäinen Eesti AS. Alltöövõtuga paigaldati piirdeaiad, teostati haljastustööd, elektritööd ( teostas Loo Elektriehituse OÜ) . Väljaku akrüülvaigu värviseguga katte paigaldas Läti firma SIA “Domo Trad” ning 30. juunil 2012 sai viimase tööna  joonitud tennis- ning võrkpalli väljakute liinid. Märkimist väärib samaaegselt see asjaolu, et lisaks multifunktsionaalsele spordiväljakule ja laste mänguväljaku korrastamisele ja atraktsioonide lisamisele,  rajati  meie vallas ainulaadne laste liikluslinnak. Ka selle projekti esialgsel rahastamisel aitas meid EE AS Iru Elektrijaam.

Kolmanda projektina e Iru Külamaja ehitamise rahastamiseks esitasime taotluse  23.02.2012.a. Põhja- Harju Koostöökogu VI vooru . Vastavalt piirangutele, mis on seatud ühes voorus ühe taotluse rahastamiseks, nägime ette Külamaja, mille kogupind on 114 m2  nn “karbi” ehituse ilma siseviimistlustöödeta. Projektitoetuse maksumuseks kujunes € 68 002, millest Iru Ämma Klubi omaosalus on € 6 800 ( 10 % ), PRIA toetus €  61 200. Kuna Eesti Energiaga koostöö lõpptulemus on Iru Külamaja  nn Energiamaja ehitamine, mille ühiaskasutusena näeme sõbralikke kokkuleppeid selles, et Eesti Energia omab selles majas püsinäitust säästliku  energiatootmiste kohta, saab korraldada  koolitusi, seminare ning teisi üritusi. Meie Iru Ämma Klubi, olles maja haldaja, saame  korraldada mitmesuguseid avalikke üritusi, külakoosolekuid, käivitada taidlus- ja huviringe laiale külarahva sihtgrupile. Samas on  selles majas ettenähtud spordiplatsi kasutajatele riietumis- ja pesemisvõimalused, rännumeestele puhkamisvõimalused.

Tänuavaldused:

Tänud meie Klubi juhatuse esimehele Toomas Udule Toomas Udutema suurepärase abi eest Külaplatsi arenduse projektitoetuste avalduste  vormistamisel . Siinjuures  ka mõneti hilinenud ametlikud tänud abi eest Iru küla arengukava 2009 -2015 vormistamisel !

Tänud Helju Lukasele Helju Lukas, raamatupidaja meie Klubi rahaliste vahendite sihipärase kasutuse tagamise  eest!

Tänud Andres Johannsonile, kes väsimatult haldab Iru küla kodulehte ja lööb alati innukalt kaasa ürituste korraldamisel, sedakorda külaplatsi avamisel helitehnikaga!

Mati Pärnamägi, Valla Volikogu liigeTänud Mati Pärnamäele , kes alati abivalmilt on toetanud meie Klubi üritusi, meenutame siis Iru Ämma austusüritust möödunud sügise pööripäeval, Jaanitule korraldamist selle aasta vihmasel päeval ja ka nüüd, kes meie ilmade muutlikust arvestades tõi oma kulude ja kirjadega kohale isegi kaks telki ning aitas vahetult Iru Ämma kringli ja tordi pakkumisel!

Täname projekteerijat Kairi Kirt-Endet, ehitajat Sander Nõmmet ja muidugi meie suursponsorit EE AS  Iru Elektrijaama, kes on kenasti osalenud Iru küla “Energiamaja” püstitamisele eelnevate ja sellega seonduvate ettevalmistustööde rahastamisel!

 

Iru külaplatsi ametlik avamine toimus  18.JUULIL 2012

 

Avaüritusena korraldasime tennis  paarismängu kiirturniiri, millel oslaes 7 paari ja mille  võitsid omaküla mehed Martin Johannson ja Arno Kannike. Tenniseturniiri võitjad Martin Johannson ja Arno Kannike

Esimesed kolm kohta vasakult lugedes 3,1,2 koht

Auväärse II koha saavutasid Tallinna ja Loo segapaar Kerstin Mahlapuu- Veiko Karp

 ning suurepärase esinemisega said kolmanda koha meie küla paar Alina Zapatinskaja - Henri Kerde!

Külarahvas vaatamas lipu heiskamist

Laste tenniseharjutuste soloritamisel olid südikamad  Mikk Lepik, Aleksandra Leks; Katriin Kimberg, Lily Truu, Helena Karmen Udu ja Rahel Valk . Kenad meened tõstsid laste tuju ning kõik kinnitasid, et alustavad tennisemängu õppima!ˇ

Tenniseturniiri tulemused on siin.

Laste liikluslinnakus oli samuti aktiivne rattasõit ja tõukerattal kihutammine, mängukastis ga meie külarahva silmarõõmud tillukesed irukad!

Külarahvas vaatamas mängu seisu

Oleme siis tublid edasi, toetame Iru Ämma Klubi oma aktiivse kaasalöömisega.

Lapsed said ka auhinnad

Head klubikaaslased, lubagem meelde tuletada, et vastavalt Vallavalitsusega sõlmitud lepingule on  Külaplatsi tasuta kasutamise tingimustes  meie kohustus puude ning põõsaste asendusistutamine, kuna võtsime maha  vanad ja mitteväärtuslikud puud. Lubame siis koos, et selle kohustuse täidame Külamaja ehitamise käigus.

Vallavanem Andrus Umboja annab Arnole üle kaks tennisereketit ja pallid

Iru külavanem Art Kuum

Ilus serv

Hea servi stiilinäide

Arno Kannike,  Iru Ämma Klubi juhatuse liige

design by tiger.ee