Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Külaplats ja tenniseväljak » Külamaale rajatavad ehitised

 

                                       

 Hea Iru külarahvas,                                                                                     07.07.2012.a.

 

Tänase  looga tahan teavitada Iru külarahvast, et kahe aasta asjaajamise tulemusena valmis Iru spordiplats! See on see, mida on teinud  MTÜküla heaks Iru Ämma Klubi!

 

Iru külaplatsi rekonstrueerimiseks tuli hea võimalusena  meie õuele Leader programm, mis esmakordselt 2010 aastal avas projektitoetuste taotlusvooru MTÜ  Põhja- Harju Koosrtöökogu piirkonna külakogukondade ja ettevõtjate tegemiste rahaliseks toetamiseks!

Iru Ämma Klubi on  Põhja- Harju Koostöökogu asutajaliige, seega hästi kursis kogu tegevusega, pealegi on allakirjutanu Koostöökogu asutamisest peale juhatuse liige. Nii  koostasime koos Iru Ämma Klubi juhatuse esimehe Toomas Uduga kohe esimesse vooru projektitoetuse  taotluse. Esimese  projektina taotlesime raha  Iru külaplatsi rekonstrueerimise projekteerimiseks.  Meie taotlus sai heakskiidu Põhja- Harju KTK hindamiskomisjonilt, selle kinnitas ka juhatus ning asi tipnes sellega, et PRIA kiitis taotluse heaks ning Leader programmi rahadest eraldati  projekteerimistöödeks 82 500 EEK e. EUR 5273, millest omaosalus, vastavalt EL seadusandlusele moodustab 10 % ehk EUR 527,27 ( 8 250 EEK).   Tänu eeskätt Jõelähtme valla varasemale toetusele ja ka Klubi liikmetele, kes on usinasti tasunud liikmete aastamaksu sai see kohustus meie poolt täidetud!

Samaaegselt saime mitmete  arutelude ja kohtumiste tulemusena kokkuleppele, et  Eesti Energia  AS Iru Elektrijaam  toetab meie ettevõtmisi, kompenseerimaks meile teadaolevaid ohte seonduvalt jäätmepõletuskompleksi rajamisega Iru SEJ territooriumile. Eesti Energia AS Iru Elektrijaam   tasus projekteerimistööde   maksumuse ja tänaseks ka  Iru küla mitmeotsatarbelise spordiplatsi ja laste liikluslinnaku väljaehitamise  rekonstrueerimise  maksumuse kokku € 70 800, mis sisaldab ka meie klubi kohustuslikku omaosaluse tasu.

Selle aasta veebruarikuu vooru esitasime Iru Külamaja ehitamise taotluse esitasime  PRIAle summas € 63 720, millest omaosalus, ehk Iru Ämma Klubi kohustus on  maksta  EUR 6 372! Ka siin lubas Iru Elektrijaam tasuda esialgselt ehitustööde maksumuse , sest rõhutan, et PRIA-lt saame raha tagasi ainult kuludokumentide esitamise järgselt kuni 90 tööpäeva läbivaatamise aja jooksul.

Iru Külamaja ehitamiseks oleme tellinud ja tasunud OÜ GeoChart ehitusgeodeetilise uurimistöö maksumusega  € 324 ja Casa Planeeringud OÜ  poolt teostatud  detailplaneering maksumuse € 3 360. Kuna Eesti Energiaga koostöö lõpptulemus on Iru külaplatsile nende huvides nn Energiamaja ehitamine, mille ühiaskasutusena näeme sõbralikke kokkuleppeid selles, et Eesti Energia omab selles majas püsinäitust säästliku  energiatootmiste kohta, saab tasuta korraldada  majas koolitusi, seminare ning teisi üritusi. Meie Iru Ämma Klubi, olles maja haldaja, saab  korraldada oma üritusi ja muidugi külakoosolekuid jms. Samas on  selles majas ettenähtud spordiplatsi kasutajatele riietumis- ja pesemisvõimalused. Maja on õhk-vesi süsteemiga köetav, mis annab võimaluse läbi viia külarahva taidlus jm tegevust ka külmal aastaajal.

 

Oleme siis tublid edasi, toetame Iru Ämma Klubi oma aktiivsema kaasalöömisega!

Meie suurüritus, Iru Külaplatsi spordiväljaku avamine  toimub

18. juulil algusega kell 16

 

Hea inimene tule osalema  ja kaasa elama tennise miniturniiril erinevatele vanuserühmadele !

Kavas on lühimängud vanusegruppidele:

 1. Lapsed kuni 5 aastat
 2. Lapsed 6- 9 aastat
 3. 10- 14 aastat tüdrukud ja poisid
 4. 15-17 aastat tüdrukud ja poisid
 5. 18-20 aastat eraldi neiud ja noormehed
 6. 21 – 40 eraldi noorikud ja mehed
 7. 41- 50 eraldi naised ja mehed
 8. 51-60 eraldi naised ja mehed
 9. 61 ja vanemad naised ja mehed

Palun registreeri ennast tenniseturniiril osalejaks saates e-mailile arno.kannike@gmail.com 

 1. Ees ja perekonna nimi
 2. Sünniaasta ja kuupäev
 3. Elukoht. Siinsoovime teada vaid seda, kas elad Iru külas või oled meie teretulnud külaline.

 

Arno Kannike

Iru Ämma Klubi juhatuse liige

design by tiger.ee