Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Uudised ja teated » Vastlapäev

Rõõmus talveharja murdmise päev Irus

Sellel aastal otsustas Iru Ämma klubi korraldada vastlapäeva ja Iru III talimängud laupäeval, 9. veebruaril 2013.

Külarahvale edastati kutse nii meie kodulehel kui ka plakatiga stendil. Mõned said kutse ka otsepostitusega, sh kõik teadaolevad aktiivsemad vene keelt kõnelevad elanikud.

Kohale tuli 36 last, mõned emme – issiga, mõned vanaema - vanaisaga. Kõige tublim oli perekond Kerde oma 5-e liikmelise tiimiga.

Meeldiv on tõdeda, et ka Loo alevikust ja Liivamäe külast olid kelgutajad ja uudistajad kohal. Liivamäelt lausa külavanem Mart Nuut, kes meid ka pildi peale jäädvustas.

Erilist kiitust väärib Viimsi valla Lubja külavanema Raimo Tanni abi nii suusaradade mootorsaaniga sissesõitmise korraldamisel kui ka avara telgi kohale toomisel ja ülespanekul.

Kelgu- ja suusarajad sõitis sisse sama Lubja küla mees Jaan Papagoi.

Kiitust väärib ka Loo spordihoone juhataja Jüri Paavel, kes kenasti nõustus aitama kohtuniketöös. Tema saigi üksmeelsel heakskiidul peakohtunikuks ning võistlused võisid alata.

Võistlustel osalejad sai jagatud kolme vanusegruppi, kusjuures eraldi arvestus toimus tütarlastele ja poistele. Võistluste käigus lisandusid veel paarissõidud.

Huvitav oli see, et lisaks vastlaliu pikkusele hindas ˛ürii ka sõidustiili, mis võeti samuti aluseks hindepunktide väljakuulutamisel.

Diplomid valmistas ette Iru Ämma Klubi juhatuse esimees Toomas Udu, kes tuli heale mõttele, anda peale kolme esimese koha saanutele diplomid ka kõikidele kelgutamises osalenutele.

See tekitas omakorda elevust ja tänulikkust laste ja vanemate silmis.

Tore, et ka seekord oli meiega Anatoli Novikov, kes tegi lastele uljaid sõite oma motokelgul, see oli nii populaarne, et sellele saamiseks seisis lausa järjekord.

Iru Ämm pakkus ajakohast hernesuppi, mida rõõmsameelselt jagas sedapuhku ka ämma tiitlit kandev Tiiu Kivirähk.

Supp sai suure kiituse osaliseks ning täname siis ühiselt Kikase peremeest Eero Lassi ja kokki.

Kommikorvi toimetas kohale üks Iru äiadest ehk allakirjutanu ja sedapuhku täielikult sponsorluse korras.

Kogu ürituse korraldamisega oli palju tegemist ja peab ütlema, et ühtne tiimitöö Iru  külarahvast esindava Eestseisuse poolt jäi nõrgaks.

 Seda just külarahva teavitamise osas. Samas on hea tõdeda, et rahvas arvas: “Korda läks!”.

Iru Linnuse vahvad nõlvad on kõigi päralt ka edaspidi.  Suusarada kulgeb üle ja ümber linnuse ning ca 3 km pikkuseid “otsi” võib teha vastavalt jõule ja treenitusele!

Peaasi, et sõidulusti jätkuks.

Tundkem rõõmu vahvast talvest ja kohtumiseni Iru talimängudel 2014

Arno

Iru Ämma Klubi juhatuse liige

Irus, 10. Veebruaril 2013

 

 

design by tiger.ee