Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Uudised ja teated » Loo ja Iru liitmine Tallinnaga

Loo ja Iru küla liitmine Tallinnaga

Tere hea Iru rahvas,                                                                                                 7.oktoobril 2013

 

Loo koolis 4.oktoobril koosolekul, pandi kella külge soov anda Loo alevik ja Iru küla Tallinna asumiteks!

Tänu korraldajatele sai kuulda Artur Talviku Skype`ettekannete kogukonna tähtsusest ja selle rolli suurendamisest,

Hardo Aasmäe mõtteid Eesti arengutest ja tema kriitikat suundatest kuhu oleme postsovetlikult jõudnud „sovetlikust“ järgides.

Europarlamendi saadiku Kristiina Ojulandi Brüsseli pilk jäi  aga kaugeks ja ebamääraseks.

Omaette „huvitav“ oli aga vallavolikogu pikaajalise liikme Maido Pajo etteaste Jõelähtme valla kui terviku saatuse osas.

Kasutades võrdlusena Loo aleviku ja Tallinna väljanopitud elukeskkonna näitajaid sh kütte maksumust, tasuta  ühistransporti,

Loo Kooli täituvust Tallinna koolide arvelt, Loo inimeste Tallinnas töötamist ja teisi argumente  tõi ta napi auditooriumi ette  

aruteluks teema Loo aleviku ja Iru küla viimist Tallinna alluvusse! Küsimustele maa  maksustamise-, ühistranspordi korraldamise-,

energiavarustuse osas jms osas ta praktiliselt ei vastanud, millega oli ka arutelu ammendatud.

 

Hea Iru rahvas,

Kuna valimisliidu „Ühendatud jõud“ esinemine näitas selgelt teiste valla asumite elanikega mittearvestamist ning laiendas

omaalgatuslikult Loo aleviku  probleemid ka Iru külale,  siis pöördun teie poole palvega, mitte lasta ennast selle seltskonna

poolt eksitada. Arutame  Iru küla  asju esmalt ikka ise oma külarahvaga, et siis minna avalikkuse ette ettepanekutega

koostööks ja/või ühinemisteks. Varasemalt on meile niigi ilma meie arvamust küsimata liiga tehtud, näiteks Iru ühendamist

Loo kandiga, millega olnuks nagu meie külas kõik olemas – lasteaed, kool, kultuurikeskus, apteek, pood jms. Nüüd kipub

asi veelgi hullemaks minema, sest jääksime suure linna kaugeks ääremaaks!

Kui Lool on meeleolud linnastuda ja saada mingisugust olematut omakasu, siis arvan, et Iru rahvas päris  seda meelt ei ole.

Hr Pajo küll rõhutas peamiselt koostööd Tallinnaga, kuid siin sinisilmne olla ei saa.

Arvan, et oma toetajaskonna kokkukutsumine  ei olnud see koht kus arutada väga tähtsat küsimust – kuhu edasi!

Hr Pajo polekski kui kuulnud Artur Talviku ettekannet kogukondade tugevdamisest ja nendele suuremate volituste andmisest!

Olen Irus teinud juba mitmeid aastaid tööd, et paremini sidustada kogukonna eri  gruppe, seega kogu külarahvast.

Meenutagem, Iru Ämma Klubi on korraldanud kevad- suve- ja sügisperioodil  kümmekond rahva kaasamisele suunatud

üritust, mis on kenasti õnnestunud! Nüüd on Iru küla ka oma seltsimaja, milles saame ka külmal aastaajal korraldada üritusi.

Suvi näitas kuivõrd aktiivset kasutati spordiväljakut ja laste liikluslinnakut ning mänguplati, mis oli pidevalt sebimist ning kilkeid täis.

Ärgem unustagem, et nii spordiplats kui ka maja said valmis tänu Euroopa Liidu tõukefondi „Leader“ rahastamisele,

mille sihtotstarve on just külaelu arendamine ja väärtustamine. Mõelgem ka  sellele, et kui läheme linna rüppe võib

tekkida oht selle raha tagasimaksmise nõudes? Kokku moodustavad kolme aasta investeeringud Iru külaplatsi

arendamisse ja maja ehitusse ca € 210 000, sellest on EL Maaelu Arendamise Fondist eraldatud ca € 172 000 !

Oleme päris kenasti pingutanud, et Iru külal oleks oma identiteet, millele on kaasa aidanud juba traditsiooniks

saanud Iru Ämma tunnustusüritus, vastlapäevade ja kevad-suvised spordivõistlused, heakorra talgud jms.

Arvan, et Iru külaelanikes  ühtse ja teotahtelise külakogukonna tunde loomise algusest on käidud juba

märkimisväärne tee ning selles  suunas ka jätkame!

Kindlasti oleme nõus jätkama koostööd naaberasumitega ning oleme valmis  arutama ka ühinemist, kuid ikka tervikuna,

eeskätt naabervaldadega, säilitamaks Irus seda mõnusat tunnet ja teadmist, et elad ühes Eestimaa vanimas külas!

Siinjuures küsingi avalikus kirjas valimisliitu „Ühendatd jõud“ koondunud 5-lt volikogu liikmelt ja kolmelt eksvallavanemalt  

kuidas teie võidu korral hakkab uus volikogu tööle? Kas tõesti valla kui terviku lammutamisega ja Loo aleviku „heaolu“ kindlustamisega.

Kena töönädalat,

Arno Kannike

SDE valimisliidu kandidaat

Nr 169

design by tiger.ee