Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Uudised ja teated » Nurmevälja logistikakeskus

Peatselt avatakse Nurmevälja logistikakeskus

29.10.2013

Eesti suurimaid laopidajaid Logistika Pluss OÜ avab jaanuaris 2014, Iru külje all 24 000m2 suuruse logistikakeskuse. Täna opereerib Logistika Pluss 37 000m2 erinevatel pindadel.

Uues logistikakeskuses saab tööd  ≈170 inimest.

 

Nurmevälja logistikakeskus  –
mitte ainult ladu, vaid pidevalt arenevad tehnoloogilised lahendused

Eesti ühe suurema laopidaja Logistika Pluss OÜ  järgmisel aastal avatav uus logistikakeskus Irus ei täida mitte ainult lao rolli, vaid annab võimaluse ka uuteks tehnoloogilisteks lahendusteks ja uute teenuste pakkumiseks.

„Uue logistikakeskuse ehituse põhjusi oli tegelikult kaks: esiteks seoses partnerite arvu kasvuga väljakasvamine senistest ruumidest ning teiseks uute tehnoloogiate kasutuselevõtmise ja rakendamise soov ning läbi selle klientidele lisandväärtuste loomine," tutvustab ettevõtte juhataja Toomas Orutar.

Ehitatav keskus lisab Logistika Plussile ca 24 000 m2 kasulikku pinda ning lisaks laopindadele tulevad hoonesse spetsiifilistele nõuetele vastav tootmispind ning kontori-, koosoleku-, riietus-, tehno- ja muud vajalikud ruumid. Uus ladu annabvõimaluse ka uuteks väljakutseteks ning nii lisanduvad kaks uut teenust - (tööstus)elektroonika ning meditsiiniseadmete  ja –vahendite ladustamine ning neile toodetele lisandväärtuse andmine. Uus keskus võimaldabehitada lao spetsiaalselt nende teenuste jaoks vastavatel tingimustel, arvestades lubatud tolmusisaldust õhus, õhuniiskust, temperatuuri jne.

„Paralleelselt uute lahenduste loomisega oleme suurt tähelepanu pööranud ka erinevatele keskkonnaaspektidele, mis hõlmab nii rohelist mõtteviisi kui ka kohalikku kogukonda sobitumist," lisab Orutar.

TEHNOLOOGILISED LAHENDUSED. Märksõnadeks on efektiivsus ja vigade minimeerimine. Olemasolevate ressursside efektiivseks kasutamiseks on enamus protsesse automatiseeritud, nii et mitte töötaja ei anna käsklusi süsteemile, vaid süsteem töötajale. Kui varem oli ühe protsessiga seotud näiteks kolm töötajat, siis uues logistikakeskuses osaleb protsessis üks töötaja ning ülejäänu teeb ära automaatika. Uued tehnoloogilised lahendused võimaldavad hoida kokku kasulikku pinda, millest tulenevalt on võimalus samal pinnal teenindada tunduvalt suuremaid kaubamahtusid. Näiteks peenkaubariiulite süsteem on üles ehitatud liftide süsteemina.


TURVALISUS. Logistika Plussi ja tema partnerite üheks olulisemaks prioriteediks on kaupade puutumatus nii tule-, vee- kui ka varguskahjude osas. Uues logistikakeskuses on need riskid minimeeritud. Ladude suurimad ohuallikad ehk tehnoruumid ja akude laadimispunktid on eraldatud tuletõkketsoonidesse ja varustatud suitsu ja kuumuse edasileviku tõketega. Varguskahjude ennetamiseks rakendatakse video- ja tehnilisevalve süsteemides uusimaid lahendusi. Logistika Plussi videovalve hanke maht on hetkel vabariigi üks suuremaid.


ROHELINE MÕTLEMINE. Kuna suurimaks muutuvkuluks on uue keskuse juures energiatarbimine, on see algusest peale olnud väga suure tähelepanu all. Nurmevälja logistikakeskuse küttesüsteem on üles ehitatud nii, mis võimaldab valida hetke soodsaima kütuse. Paralleelselt võetakse kasutusele päikesepaneelid, mis võimaldavad toota kogu vajamineva energia ja müüa ülejäägi energiavõrku. Logistika Plussi jaoks uue meetmena on ehitatud laadimissildade tamburid, mis vähendavad märgatavalt soojuse tootmiseks vajaminevat energiat. Riiulitevahelise koridori valgustus on jaotatud kolmeks osaks, mis lülitub sisse automaatselt ainult selles osas, kus on liikumist. Päevavalguse ärakasutamiseks on katusel olevad suitsueemaldusluugid valmistatud läbipaistvast materjalist. Hoone automaatikasüsteemid annavad pideva ülevaate reaalajas toimuvast ja ühtlasi on võimalik ka läbi selle keskust hallata väljastpoolt hoonet. Lisaks kaasnevad ka keskuse mahuka tööga suured jäätmekäitlusmahud, mille puhul rakendatakse kohapealset jäätmete sorteerimist, mis põhimõtteliselt on võimaldanud jäätmekäitluskulud pöörata tuludeks.

KOHALIK KOGUKOND. Läbi uue logistikakeskuse on kohalik kogukond saanud endale nii uusi teid kui ka haljastust. Loodud haljastus täidab lisaks visuaalsele ilule ka müratõkke funktsiooni.

„Loodame, et uus valmiv logistikakeskus oma keskkonnasõbralike lahendustega ärgitab ka teisi suurte objektide planeerijaid mõtlema rohelisemalt," sõnab Toomas Orutar.

Logistika Pluss OÜ pakub logistikateenuseid rahvusvahelistele tööstus-elektroonika suurkontsernidele, toidu-, alkoholi- ja esmatarbekaupade tootjatele ning maaletoojatele. Ettevõtte põhiteenusteks on kaupade vastuvõtmine, -hoiustamine, -tellimuste komplekteerimine ja -transporditeenus üle Eesti ning lisandväärtuse andmine kaupadele. Rahvusvahelistele ettevõtetele tarneahela kiirendamiseks ja efektiivsemaks muutmiseks ka spetsiifilist tootmis- ja pakkimisteenust. Lisaks aktsiisilao-, tollilao- ja tolliterminali- ning tollimaakleriteenuste pakkumine.

design by tiger.ee