Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Uudised ja teated » Irulane aprill 2015

                Iru küla infoleht   Nr. 13                                                                              Kevad 2015

Irulane

30. aprillil 2015 kell 16:00 Iru küla kevadtalgud


Infot Iru küla kevadtalgute kohta võib leida Teeme Ära talgute kodulehelt: http://talgud.teemeara.ee/events/iru-heakorra-talgud Seal on igaühel võimalik ennast väikese vaevaga talguliseks registreerida, et tunda ennast täisväärtusliku osana üle-eestilisest talgupäevast. Talgutöödena on sel aastal plaanis ette võtta:

- Koristustööd külaplatsil;

- Võsa langetamine;

- Jätkame külaplatsilt jõe suunas läbimurde rajamist.

Talgutele võiks lisaks heale tujule kaasa võtta reha, käru, sae, kirve vms. 

ca 18:00 sööme koos talgusuppi!

Talgutele järgneb külamajas kell 19:00 temaatiline õhtu „Vello 75 muusikas“, kus räägime ja vaatame filmi Üldlaulupidude puhkpilliorkestrite peadirigent, maestro Vello Loognast, kes eelmisel aastal TuleTulemise kontserdiga meie küla rahvast rõõmustas.

Kohtumiseni Iru küla kevadtalgutel!

Art Kuum        Iru külavanem

tel 5017127 email artkuum@hotmail.com


 

                                              OHTLIKE JÄÄTMEID SAAB ÄRA ANDA KÜLAPLATSIL 2. MAIL

2015 aastal peatub ohtlike jäätmete kogumisring Iru külaplatsil 2. mai hommikul 10:00 kuni 10:15. Vastu võetakse patareid ja väikeakud, ravimijäätmed, värvi- ja lakijäätmed, vedelad õlijäätmed, õlifiltrid, vanad akud, ohtlikke aineid sisaldav pakendid,  kemikaalid, päevavalguslambid, tahmakassetid, kodutehnika,  asbest jms. oma majapidamises tekkinud või ka avaliku ruumi koristamisel leitud ohtlikud jäätmed.


IRU ÄMMA KLUBI TEGEMISTEST


Selle  looga  tahan meeelde tuletada Iru külarahvale, mida on meile andnud multifunktsionaalse spordiplatsi-, laste liikluslinnaku ja oma maja täielik väljaehitamine! Lisan ka teave selle kohta, mis meid ootab ees MTÜ Iru Ämma Klubi ja Iru küla Eestseisuse plaanidega sellel aastal! Eelolevate sündmuste ajakava on sellel jutule lisatud.

Meenutame, et 22.02.2008 asutatud Iru Ämma Klubis on tänase seisuga meid 55. Võime kenasti öelda, et seitsme-aastase  tegutsemisaja jooksul  oleme meie algse  “püha” eesmärgi -   Iru külaplatsi korrastamine ja seltsimaja ehitus – auga täitnud! Lisaks ka spordiplats ja laste liikluslinnak!

Iru Ämma Klubi, olles maja omanik ja haldaja, korraldab mitmesuguseid avalikke üritusi, külakoosolekuid, käivitatud on huviringid lastele; igal Neljapäeval on koos võimlemis- ja hingamisrühm “55+”. Väga aktiivne on soojemal aastaajal spordiplatsi kasutamine, seda lausa eelbroneeringute vajadusega. Vahva on näha lapsi praksiliselt igal aasta-ajal liikluslinnakus toimetamas.

 2014 aasta toredamateks sündmusteks  oli juulikuu 3. päeval TuleTulemise rituaali läbiviimine, millel filmiti ka selle aasta aprillikuu juubilari Maestro Vello Loogna “75” dirigeerimiskunsti Põhja- Eesti Pimedate Ühingu Puhkpilliorkestri juhatamisel. Kenaks traditsiooniks on kujunenud ka Iru Ämma Tunnustus augustikuu viimasel laupäeval. / Tähelepanuks - selle aasta 23.juunil täitub 45. aastat Ämma mälestuskivi paigaldamisest! / Novembrikuu lõpus algatas perekond Kahu uue ja vahva traditsiooni, nimelt valmistasid nad küla  aukodanikule Hiljar Kahule mäestuspingi, mille paigaldasime koos Hiljari 90- sünniaastapäeval maja ette. Märkimata ei saa jätta ka seda, et möödunud aasta kevadtalgutel istutasime 3 suurt ja tervelt 30 istikuga rea Serbia kuuski, mis kõik on kenasti kasvama läinud. Siit ka soov jätkata puude istutamisi, kuna vanad ja väsinud pärnad vajavad lähiaastatel asendust.  

Sellel aastal korraldasime  tänukohtumise meie peaannetaja – Eesti Energia ja Iru Elektrijaama juhtkonnaga, külas käis taristuminister, Harju Maavalitsuse investeeringute komisjoni töögrupp, Eesti Leader Liidu juhatus, Põhja- Harju Koostöökogu (nende kaudu käib meie põhiline rahastamine EL maaelu Arengu fondist)  uue strateegia väljatöötamise töögrupp ja juhatus. Võõrustasime  ka Jõelähtme külavanemate ümarlauast osavõtjaid, mil põhiteemaks oli Leader programmi rahade kasutus uuel perioodil 2015-2020.

Oleme siis tublid edasi, toetame Iru Ämma Klubi oma aktiivsema kaasalöömisega, seda eriti saabuva kevade talgutel, mil seekord peamise ettevõtmisena plaanime “läbimurdu” Pirita jõe kaldale ja ujumiskohta!

Ootame Klubisse ka uusi liikmeid ning liikmemaksude õigeaegset tasumist.

Hea külarahvas, suur asi on käima lükatud, toetagem siis ühiselt!

Arno Kannike                                                             Iru Ämma Klubi juhatuse liige,  Iru  16. Aprill, 2015


MIS TOIMUB IRUS 2015 AASTAL?     

MTÜ Iru Ämma Klubi 2015.a. ajakava:

 

Laupäev 25. Aprill kell 11 Iru avaturniir tennises  - Arno, Kristjan

Neljapäev  30. Aprill kell 16 Kevadtalgud – Art & Eestseisus

Reede 29. mai kell 18:00 - Iru Ämma Majas külakoosolek - Art Kuum;

Pühapäev 7. Juuni Lastekaitsepäev – Birget/Triin/Andra/Helju

Laupäev 20. Juuni kell 11  Võrkpallimats Iru – Loo – Kristjan,Arno,Mati

Teisipäev 23. Juuni kell 20 Võidupüha ja Jaanituli – Art ja Eestseisus

Teispäev 23. Juuni alates kella 20 Ämma Majas Ämmade ja Äiade pidu

Laupäev 18.juuli Naisveteranide võrkpalliturniir- Haili Loige

Laupäev 22. August Suvine võrkpallimats Iru – Loo, koht: Loo – Kristjan, Jüri

Laupäev 29. August kell 12 Iru Ämma tunnustussündmus - Arno, Andres, Triin jt. Sündmus algab Iru Ämma mütoloogilise kivikuju juures ja  tähistamine toimub Iru Külaplatsil ning Ämma  Majas.

Laupäev 19. September Hooaja lõputurniir Kristjan ja Arno

Reede 25. September kell 15:00 kuni 20:00. Õunamahla pressimine ja sügislaat - Art

Laupäev 17. Oktoober Meeste Klubi

Pühapäev 20. Detsember  4. Advent Jõulupalvus ja kontsert

Neljapäev 31. Detsember Külarahva Vana Aasta õhtu Iru Ämma Majas

Aastaringsed ja hooajalised kordussündmused:

Esmaspäeviti kell 18 Käsitööring lastele – juhendab Birget Klooster

Neljapäeviti kell 18  “Terviseklubi 50+” - juhendab Haili Loige

MURELIK KÜLAELANIK KIRJUTAB:

Kätte on jõudnud kevad ja algavad aias heakorrastustööd, et hoida korras oma kinnisasja piirdeaiad ja –hekk,  kuid sellega kaasnevad ka jäätmed. Kuhu see küll kõik ladustada? Samas võiks ju aianurgas kogu prahi ära põletada jääks järgi ainult väike tuhahunnik. Kuid kas oleme mõelnud sellest kaasnevale suitsule ja haisule ja kas ise oleksime rahul kui naabrid põletavad prahti? Värskelt lõigatud oksad ju teadupärast ei põle, ahjupuidki kuivatatakse 1-2 aastat! Kui keegi veel ei tea, siis valla heakorraeeskirjas on keelatud jäätmete, prügi, okste ning kulu põletamine. Erandina võib põletada kokku kogutud lehti ja heina, kui sellest on eelnevalt informeeritud vallavalitsust ja Päästeametit;

Ka talvel on tihtipeale tunda masuudihaisu, mille vastu pole meil justkui midagi teha, kuid just siis tuleks helistada Keskkonnaameti numbril 1313. Hoidkem loodust ja oma keskkonda!!!

AIA- JA PARGIJÄÄTMED

Tallinna Prügila, Rebala küla, Jõelähtme vald   E-R 6:00-22:00; LP 8:00-18:00   609 6530 (kontor) 609 6029 (kaalumaja)

Eesti Jäätmeringlus, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald   55 26 439  644 0052

 

VANAD REHVID

Tallinna Prügila, Rebala küla, Jõelähtme vald  E-R 6:00-22:00; LP 8:00-18:00  609 6530 (kontor) 609 6029 (kaalumaja). Vanu rehve saab tasuta ära anda ohtlike jäätmete kogumisringil, mis peatub Iru külas 2. mail kell 10:00 kuni 10:15.


 
   
 

IRU KÜLA SAHA-LOO TEE 22 JA 24 DETAILPLANEERIJAGA KOHTUMINE 11. MAIL KELL 17:00 IRU ÄMMA KLUBI MAJAS


Jõelähtme vallavalitsusele on laekunud detailplaneeringu algatamise taotlus, et planeerida Iru küla elektrijaamapoolsesse serva tootmis- ja ärikinnistuid. Kõige enam puudutab kavandatav planeering nn. Tiigiküla elanikke, kuid arvestades, et tootmistegevusega kaasneb vahel ka müra, hais vms. ebameeldiv kõrvalmõju, siis kutsun üles kõiki Iru elanikke kohale tulema ja uurima, millised plaanid Saha-Loo tee 22 ja 24 kinnistu omanikel oma maaga on.

                                            Art Kuum, Iru külavanem


 
   
 

SPORDIVÄLJAK ON HOOAJAKS AVATUD!


Varajane kevad andis võimaluse küla spordiväljakul hooaeg avada juba aprilli keskel. Kindlasti on nii mõnigi juba platsil mängimas käinud või plaaninud seda teha. Väljaku kasutamist koordineerib endiselt Andres Johannson ja väljaku broneerimiseks on kõige parem saata talle email aadressile: andres@iru.ee Spordiplatsi kasutamist ja broneeringuid on võimalik jälgida Iru küla kodulehel www.iru.ee . Külamaja ja ruumide broneerimine toimub aadressil: info@iru.ee .

MTÜ IRU ÄMMA KLUBI OTSIB KÜLAMAJALE UUT HALDURIT

Tasu vastavalt kokkuleppele ja töö mahule. Ühendust palun võtta:  toomas.udu@gmail.com

design by tiger.ee