Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Keskkond » Ämma klubi 2019 aruanne

MTÜ Iru Ämma Klubi  2019 sündmuste ajakava.              

Aastaringsed ja hooajalised kordussündmused:

o   Neljapäev, kell  18 Jooga õpetus ja harjutus.

 Jooga õpetuse korraldamisega oli raskusi seonduvalt osalejate vähese arvuga.

Ø Laupäev 19.01. kell 18 teemaüritus “kohtumised klubis” “Iru ja Voose külaseltside juhatuste kohtumine”-

Arno ja Tanel Talve, Voose Külaseltsi eestvedaja ja EW Parlamendi liige.

Kohtumine jäi Hr Tanel Talve pikaajalise haiguse tõttu ära.

Toimus vestlusring, milles Jaan Mark rääkis riigi reformidest ja ehitiste ning rajatiste kohustuslikust registreerimisest.

 

Ø Laupäev 23.02. kell 11, Vastlapäev Ürgoru nõlval- Arno, Toomas

Lume puuduse tõttu toimus väiksema seltskonnaga liulaskmine ja vastlakuklite söömine Iru lastelinnakus

Ø Laupäev 9.märts Naistepäeva tähistamine

Naistepäeva kontsert toimus Iru Ämma Majas. Tervitused olid juhatuse meesliikmetelt /kõik mustades ülikondades ja kikilipsudega/.

Vahva kvartett, Priit Põldma ja Ivar Kalda esitasid õrnemale soole meeldivaid laule.

Ø  Neljapäeval 21. Märtsil teemaüritus “Kohtumised Klubis”.

Vestlsuring  Jõelähtme Vallavolikogu ja Vallavalitsuse liikmetega, teema “Iru küla puhkeala arengud”

Ø Laupäev 20. Aprill kell 18 teemaüritus “kohtumised klubis”- Arno

Kohtumine Jõelähtme valla kultuuri- ja sporditöö korraldaja abivallavanem Priit Põldmaga ja valla Kultuuriasutuste direktoriga.

 

27.aprillil kell 11 Iru avaturniir tennises  - Arno, Hardi

Seoses vihmase ilmaga jäi avaturniir sellel päeva äral, kuid toimus 4. Mail ja osales 4 paari.

Ø Reede 3. Mai 100 kuuse istutamine koolilastega Iru küla puhkealale.

Lisaks puuduvate kuuskede istutamisele, mida kokku oli ca 30, istutasid koolilapsed ka väärispuudest vahtraid, iluõunapuid ja puhastasid kaldaastet võsast.

Ø Laupäev 4. Mai Osalemine külavanema Art`i korraldavatel talgutel

Talgutel osalemine  ei ole aktiivne, suht vähe osaleb klubi liikmeid, noored praktiliselt  üldse ei osale?

Ø Laupäev 11. Mai Väljasõidu kohtumine teemal “Iru ja Voose külaseltside  liidrite võrgustumine”- Tanel ja Arno.

Jäi ära samal põhjusel, mis jaanuarikuus. Arno  osales loodusmatkal “10 suuremat rahnu Harjumaal””

Ø Pühapäev 2. Juuni Lastekaitsepäev – Toomas. Kutsume  Jõelähtme Tehnikaspordiklubi (TSK). Laste töötoad ja mängud

Toomas ja Mihkel valmistasid ette ja Toomas ning Mati  korraldasid lastele radarimatka.

Ø Laupäev 15. Juuni kell 11  Võrkpallimats Loo SK - Iru

Üritust ei toimunud, meeskondi kokku ei saadud.

Ø Reede  21.  Juuni osalemine külavanema Art`i poolt korraldava Jaanitulel

Jaanitule üritust peaks paremini ettevalmistama ning seda eesti Rahva iidset kommet paremini eelnevalt tutvustama. Selle käigus läbiviidavad üritused peaksid kajastama maarahva traditsioone.

Ø Juuli - puhkustekuu

Ø Laupäev 10. August võrkpallimats Iru – Loo,  Lool

Seekord oldi valmis kohtuma, kuid vihmasadu segas ära

Ø Laupäev 31. August kell 16 Iru Ämma tunnustusüritus “12”- Arno, Toomas

Üritus läks täie ette, motiiviks oli “Eesti Üldlaulupidu 150”. Traditsiooni kohaselt algas Festival Iru Ämma samba juures, kus Arno astus ette tervituskõnega, Kalevi Puhkpilliorkester mängis tervitusloo ja süüdati Laulupeo tule tõrvikust, mille kohale toimetas Vallavanem Andrus Umboja. Laulupeo tõrvikust süüdati rongkäigu tõrvikud ning orkestri mürtsudes sammus rongkäik Iru külaplatsile! Pidulik lipu heiskamine, puhkpilliorkestri kontserdi I osa ja siirduti välilava juurde, kus esinesid laulupeol osalenud BFM  segakoor, mida dirigeeris TÜ dotsent Raul Talmar  , puhkpilliorkestri II kontserdiosa, toimusid laste töötoad, üks mosaiigi, teine metalli ja puu söövitamistega. Pilgu ajalukku heitis hiiemees Marek Laidsoo. Eriline oli lasterongiga sõit!   Festivali lõpetuseks koguneti lõkke ümber. Festivali sündmused jäädvustati videosse, mis on üheks osaks Leaderi Koostööprojektist “Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused”. Selles on igal Leadri objektil filmitust ca 45 sec. ja seda  saab vaadata www.leaderph.eu.  Üritusele  eelnes miniturniir tennises, mis samuti läks ühe osana videoklipist, iseloomustamaks Leader projekti kogu edulugu meie külas.

Festivali kokkuvõte ilmus Arno poolt koostatud artiklina septembrikuu  Vallalehes ja peaks olema ka meie kodulehel www.iru.ee

 

Ø Laupäev 21. September Hooaja lõputurniir tennises Arno ja Hardi

Tennise miniturniir toimus 31.08.2019

Ø Reede 11. Oktoober Külavanema korraldatavad talgud ja mahlapressimine. Läks korda, klubilt elekter ja vesi

Ø Laupäeval 16. Novembril kell 16 Laiendatud Juhatuse koosolek “Iru Ämma Klubi ürituste kava 2010.

Juhatuse koosolek toimus 20.11.2019. Vaadati veelkord üle põhikirja muudatused, arutati 27.11.2019 Üldkoosoleku kokkukutsumise päevakorra õiguspädevust jms.

Ø Pühapäev 15. Detsember  Osalemine külavanema poolt korraldataval 4.Advent Jõulupalvusel ja kontserdil. Jõulukontsert läks korda.

Ø Esmaspäeval  31. Detsember - Vana Aasta õhtu Iru Ämma Majas, Klubi liikmed koos kaasatud sõpradega

Sündmuste ajakava kinnitati Klubi juhatuse 13.12 2018.a.koosolekul.

Muudatusi viidi sisse vastavalt tekkinud olukorrale ja vajadusele.  

MTÜ Iru Ämma Klubi  2019 sündmuste ajakava.              

Aastaringsed ja hooajalised kordussündmused:

o   Neljapäev, kell  18 Jooga õpetus ja harjutus.

 Jooga õpetuse korraldamisega oli raskusi seonduvalt osalejate vähese arvuga.

Ø Laupäev 19.01. kell 18 teemaüritus “kohtumised klubis” “Iru ja Voose külaseltside juhatuste kohtumine”- Arno ja Tanel Talve, Voose Külaseltsi eestvedaja ja EW Parlamendi liige.

Kohtumine jäi Hr Tanel Talve pikaajalise haiguse tõttu ära.

Toimus vestlusring, milles Jaan Mark rääkis riigi reformidest ja ehitiste ning rajatiste kohustuslikust registreerimisest.

 

Ø Laupäev 23.02. kell 11, Vastlapäev Ürgoru nõlval- Arno, Toomas

Lume puuduse tõttu toimus väiksema seltskonnaga liulaskmine ja vastlakuklite söömine Iru lastelinnakus

Ø Laupäev 9.märts Naistepäeva tähistamine

Naistepäeva kontsert toimus Iru Ämma Majas. Tervitused olid juhatuse meesliikmetelt /kõik mustades ülikondades ja kikilipsudega/.

Vahva kvartett, Priit Põldma ja Ivar Kalda esitasid õrnemale soole meeldivaid laule.

Ø  Neljapäeval 21. Märtsil teemaüritus “Kohtumised Klubis”.

Vestlsuring  Jõelähtme Vallavolikogu ja Vallavalitsuse liikmetega, teema “Iru küla puhkeala arengud”

Ø Laupäev 20. Aprill kell 18 teemaüritus “kohtumised klubis”- Arno

Kohtumine Jõelähtme valla kultuuri- ja sporditöö korraldaja abivallavanem Priit Põldmaga ja valla Kultuuriasutuste direktoriga.

 

27.aprillil kell 11 Iru avaturniir tennises  - Arno, Hardi

Seoses vihmase ilmaga jäi avaturniir sellel päeva äral, kuid toimus 4. Mail ja osales 4 paari.

Ø Reede 3. Mai 100 kuuse istutamine koolilastega Iru küla puhkealale.

Lisaks puuduvate kuuskede istutamisele, mida kokku oli ca 30, istutasid koolilapsed ka väärispuudest vahtraid, iluõunapuid ja puhastasid kaldaastet võsast.

Ø Laupäev 4. Mai Osalemine külavanema Art`i korraldavatel talgutel

Talgutel osalemine  ei ole aktiivne, suht vähe osaleb klubi liikmeid, noored praktiliselt  üldse ei osale?

Ø Laupäev 11. Mai Väljasõidu kohtumine teemal “Iru ja Voose külaseltside  liidrite võrgustumine”- Tanel ja Arno.

Jäi ära samal põhjusel, mis jaanuarikuus. Arno  osales loodusmatkal “10 suuremat rahnu Harjumaal””

Ø Pühapäev 2. Juuni Lastekaitsepäev – Toomas. Kutsume  Jõelähtme Tehnikaspordiklubi (TSK). Laste töötoad ja mängud

Toomas ja Mihkel valmistasid ette ja Toomas ning Mati  korraldasid lastele radarimatka.

Ø Laupäev 15. Juuni kell 11  Võrkpallimats Loo SK - Iru

Üritust ei toimunud, meeskondi kokku ei saadud.

Ø Reede  21.  Juuni osalemine külavanema Art`i poolt korraldava Jaanitulel

Jaanitule üritust peaks paremini ettevalmistama ning seda eesti Rahva iidset kommet paremini eelnevalt tutvustama. Selle käigus läbiviidavad üritused peaksid kajastama maarahva traditsioone.

Ø Juuli - puhkustekuu

Ø Laupäev 10. August võrkpallimats Iru – Loo,  Lool

Seekord oldi valmis kohtuma, kuid vihmasadu segas ära

Ø Laupäev 31. August kell 16 Iru Ämma tunnustusüritus “12”- Arno, Toomas

Üritus läks täie ette, motiiviks oli “Eesti Üldlaulupidu 150”. Traditsiooni kohaselt algas Festival Iru Ämma samba juures, kus Arno astus ette tervituskõnega, Kalevi Puhkpilliorkester mängis tervitusloo ja süüdati Laulupeo tule tõrvikust, mille kohale toimetas Vallavanem Andrus Umboja. Laulupeo tõrvikust süüdati rongkäigu tõrvikud ning orkestri mürtsudes sammus rongkäik Iru külaplatsile! Pidulik lipu heiskamine, puhkpilliorkestri kontserdi I osa ja siirduti välilava juurde, kus esinesid laulupeol osalenud BFM  segakoor, mida dirigeeris TÜ dotsent Raul Talmar  , puhkpilliorkestri II kontserdiosa, toimusid laste töötoad, üks mosaiigi, teine metalli ja puu söövitamistega. Pilgu ajalukku heitis hiiemees Marek Laidsoo. Eriline oli lasterongiga sõit!   Festivali lõpetuseks koguneti lõkke ümber. Festivali sündmused jäädvustati videosse, mis on üheks osaks Leaderi Koostööprojektist “Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused”. Selles on igal Leadri objektil filmitust ca 45 sec. ja seda  saab vaadata www.leaderph.eu.  Üritusele  eelnes miniturniir tennises, mis samuti läks ühe osana videoklipist, iseloomustamaks Leader projekti kogu edulugu meie külas.

Festivali kokkuvõte ilmus Arno poolt koostatud artiklina septembrikuu  Vallalehes ja peaks olema ka meie kodulehel www.iru.ee

 

Ø Laupäev 21. September Hooaja lõputurniir tennises Arno ja Hardi

Tennise miniturniir toimus 31.08.2019

Ø Reede 11. Oktoober Külavanema korraldatavad talgud ja mahlapressimine. Läks korda, klubilt elekter ja vesi

Ø Laupäeval 16. Novembril kell 16 Laiendatud Juhatuse koosolek “Iru Ämma Klubi ürituste kava 2010.

Juhatuse koosolek toimus 20.11.2019. Vaadati veelkord üle põhikirja muudatused, arutati 27.11.2019 Üldkoosoleku kokkukutsumise päevakorra õiguspädevust jms.

Ø Pühapäev 15. Detsember  Osalemine külavanema poolt korraldataval 4.Advent Jõulupalvusel ja kontserdil. Jõulukontsert läks korda.

Ø Esmaspäeval  31. Detsember - Vana Aasta õhtu Iru Ämma Majas, Klubi liikmed koos kaasatud sõpradega

Sündmuste ajakava kinnitati Klubi juhatuse 13.12 2018.a.koosolekul.

Muudatusi viidi sisse vastavalt tekkinud olukorrale ja vajadusele.  

design by tiger.ee