Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Külakoosolekud » Arengufoorum

TEADE

 

23.aprillil 2009 toimus Loo Kultuurikeskuses Iru küla Arengufoorum.

Arengufoorumi põhiteemaks oli meie küla arengukava koostamine

 

Arerngufoorumi läbiviijaks ehk moodsa sõnaga „moderaatoriks“ oli  MTÜ Kodukant Harjumaa tegevjuht – koordinaator Marianne Rosenfeld.

Moderaator  kasutas loovjuure tasemel vajalike mõttevahetuste ja nende tulemuste ülestähendamiseks ühte „Avatud ruumi seminari“ metoodikat.

 

Rõõmustas suhteliselt suur osavõtjate arv, kes aktiivselt kaasa lõid ja omi mõtteid välja ütlesid. Kohalolijad olid jagatud viide gruppi, milledele valiti kohapeal juhid, kes siis erinevate koosseisudega üles kirjutasid Iru küla Arengukava algmaterjalid, ehk:

  • Meie küla sisemised nõrkused
  • Meie küla välised ohud
  • Meie küla sisemised tugevused ja
  • Meie küla välised võimalused

Nende mõttevahetuste tulemusena saame koostada nn SWOT analüüsi, millele järgnevalt juba lahti kirjutades saame koostatava küla Arengukava põhiosa.

 

Teise Arengufoorumi osana toimus konkreetsem rühmatöö, milleks moodustati 4 töörühma ehk nn.  „Tuleviku töötuba“

Nende materjalide põhjal saame küla Arengukava koostamisel kaasa haarata laiema ringi aktiviste ning jõuda nende valdkondadeni või tegevusaladeni, mis on meile tänasel arenguetapil jõukohased.

Oma plaane saame pidada koostöös vallavalitsusega ja ka lähimate omavalitsustega, kellega meie küla piirid külgnevad,  Tallinna ja Maardu linnad ning Viimsi valla Laiaküla.

 

Tänud kõigile osavõtjatele!

Teadmiseks külarahvale, et Arengufoorumist võtsid osa (registreerimise järjekorras): Helju Lukas, Helve Kannimäe, Malle ja Jüri Hunt, Toomas Udu, Mati Pärnamägi, Kristjan Leks, Art Kuum, Katrin ja Tarmo Minka, Aivar Mõttus, Heiki Pellja, Ilse ja Vello Paldermaa, Arno Kannike, Ülle Sepp, Kadri Schmidt, Andres Johannson, Endel Engman, Aldu Tigane, Priit Adler, Triin Krünberg ja Jaan Mark, kes kõik on ka andnud nõusoleku aktiivselt kaasa lüüa Iru küla Arengukava koostamisel.

Rõõm on teatada, et meie „uksed on avatud“  igale küla või vallaelanikule, kes soovib meie tegevusega ühineda!

 

Arno Kannike

Iru külavanem

 

design by tiger.ee