Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Teated » Pakendikonteinerid

 

Lgp Iru küla elanik,

 

viimasel paaril aastal on Iru küla elanikel olnud võimalus viia liigiti kogutud pakendid ja vanapaber/papp külaplatsil olevatesse konteineritesse. Kahjuks tuuakse pidevalt nendesse  konteineritesse ka muid jäätmeid, s.h. sageli toidujäätmeid ja olmeprügi. Mistõttu ei saa Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) neid üle anda sihtotstarbelisele töötlusele, millega muutub see kogumisviisi mõttetuks! Selline segajäätmetega konteiner suunatakse Tallinna Prügilasse, mis toob omakorda kaasa lisakulutusi. Suurte esemete konteineritesse panek, täna näiteks on selleks vana madrats, tekitab sageli konteineri ületäituvust ja ümbruskonna prahistumist. Suuremaid asju on pandud ka sihilikult konteinerite kõrvale (n. aiatool ja mööbli jäägid, arvutikorpused, katkised kelgud jms.).

 

Lähtudes eeltoodust oleme sunnitud nõustuma konteinereid tühjendava firma ettepanekuga lõpetada selle teenuse osutamine IRU külas! Oleme saanud toetuse ka küla kogukonna erinevatelt inimestelt ning allakirjutanud on koos tulnud otsusele:  Iru külas lõpetatakse see teenus ning külaplatsil olevad kollane ja sinine konteiner viiakse maikuus minema. Teadlikkuse tõusmisel ja paremate aegade saabudes on meil alati võimalus see teenus taastada!

Heaks võimaluseks liigiti kogutud pakendite äraandmiseks on  liitumine rohelise kilekoti kasutamise tasuta teenusega, mida mitmed Iru küla elanikud kasutavad edukalt juba teist aastat!

Lisaks on võimalus kasutada teiste asumite avalikke pakendite- ja vanapaberi konteinereid.

Mis on roheline kilekott, kuidas see töötab?

Rohelise kilekoti teenust kasutades saate liigiti kogutud pakendid ja vanapaberi ära anda oma koduväravast. Selleks on vaja teha AS Ragn-Sellsiga  kuu aja jooksul rohelise kilekoti teenuse leping. Sinna sisse kogute puhtad ja kokkupressitud pakendid (täpne juhis pöördel) ja kui on graafikujärgne tühjenduspäev, panete kilekoti suure autoga ligipääsetavasse ning nähtavasse kohta. Vanapaberit ärge kotti pange vaid lisage kinniseotuna rohelise kilekoti peale. Kui on vihmane ilm, jätke paber panemata ja lisage järgmisel korral.

Miks on vaja pakendid ja vanapaber/papp eraldi koguda?

Segaolmejäätmete konteinerit tühjendav auto sõidab otse prügilasse ja kokkukogutu ladestatakse Tallinna Prügilas, mis asub meie vallas. Pakendeid ja vanapaberit koguv auto sõidab sorteerimisjaama, kus kokkukogutu sorteeritakse liikide järgi ja suunatakse taaskasutusse (n ketšupi- ja majoneesipudelitest tehakse lillepotte, klaasist uut klaasi jne). Et materjali saaks maksimaalselt kasutada ja ei toimuks õhuvedu, on tähtis, et liigiti kogutud materjal oleks puhas, kuiv ja kokkupressitud. Kogudes pakendid, vanapaberi ja biolagunevad jäätmed segaolmejäätmetest eraldi, ei ole vaja segaolmejäätmete konteinerit (igal kinnistul kohustuslik, lubatud ka naabritega mitme peale ühist konteinerit kasutada) nii tihti tühjendada või on võimalik konteiner väiksema vastu välja vahetada. Lisaks on kindlasti vaja eraldi koguda ka ohtlikud jäätmed, mis saab ära anda kevadise kogumisringi ajal või toimetada teiste asumite avalikesse vastuvõtupunktidesse.

Kuidas rohelist kilekotti tellida?

Teenuse leping AS Ragn-Sellsiga on võimalik teha internetis (www.ragnsells.ee; info@ragnsells.ee) või minnes Ragn-Sellsi kontorisse (Suur-Sõjamäe 50a, Tallinn 11415).

Kui leping tehtud, toimetatakse Teile esimene roheline kilekott ( tasuta), kuhu saate hakata koguma olmejäätmetest eraldi pakendijäätmeid. Ragn-Sells viib kord kuus koti ära ja jätab uue tühja koti asemele (tasuta). Kui teil tekib pakendeid rohkem, kui ühe koti jagu, on võimalik tellida kottide arvu vastavalt vajadusele.

Kas see maksab midagi?

Kui rohelise kilekoti äraviimise päevaks ei ole kott täitunud või ei ole mõnel muul põhjusel võimalik seda välja panna, palun andke sellest teada aadressil info@ragnsells.ee või helistage telefonil 15 155. Kui tühjenduspäevale eelneval tööpäeval ei ole Ragn-Sells saanud teadet koti äraviimise loobumise kohta ja kilekotti ei ole tühjenduspäeval välja jäetud ning Ragn-Sellsi kogumisauto on ikkagi kohale sõitnud, siis tuleb tasuda auto tühisõidu eest 59 EEK. Lisakoti saatmine postiga maksab 15 EEK. Kui kott on nõuetekohaselt välja pandud, on teenus elanikele tasuta.

Keskkonnasõbralikult,

 

 

Iru külavanem                                                 Jõelähtme Vallavanem           

hr Arno Kannike                                             hr Toomas Kümmel    

design by tiger.ee