Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Teated » Ohlikud jäätmed

Sügisene ohtlike jäätmete kogumisring toimub 29 oktoobril  2016.

 

Vallavalitsus korraldab sügisese ohtlike jäätmete kogumisringi Jõelähtme valla elanikele.

 

Ohtlike jäätmete viskamine segaolmejäätmete konteinerisse ei ole lubatud, sest see saastab oluliselt meie koduvalla elukeskkonna.

Üle saab anda: aegunud ravimeid, kemikaale ning nendega saastunud pakendeid, kasutamata tulekustuteid, luminestsentslampe ning muid elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid, ohtlikke aineid sisaldavad värvid, lakid, lahused, taimekaitsevahendid, õlifiltrid. Eelneval kokkuleppel on võimalik üle anda ka väikeses koguses lehtklaasi ning asbestipuru (eterniiditükid). 

Kogumisauto peatub 29. oktoobril:

10.00–10.15 Iru külas külaplatsil Ämma teel

 

29 oktoobril 2016 toimuval ohtlike jäätmete kogumisringil saab üle anda järgmiseid jäätmeid: aegunud ravimid, kemikaalid ning nendega saastunud pakendid, kasutamata tulekustutid, luminestsentslambid ning muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed, ohtlikke aineid sisaldavad värvid, lakid, lahused, taimekaitsevahendid, õlifiltrid. Eelneval kokkuleppel on võimalik üle anda ka väikeses koguses lehtklaasi ning asbestipuru (eterniiditükid, maksimaalselt kuni 10 kg inimese kohta). 

Eraldi eterniidi kogumiseks kogumiringi ei toimu!

 NB! Ohtlike jäätmete kogumisringil ei võeta vastu vanarehve ja elektroonikat!

 Elektroonikat saab tuua Koogi külla (kogumispunkt on Koogi poe kõrval) või tasu eest ASi Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusesse

ning vanarehve saab viia aadressidel Vibeliku tee 17, Loo alevik või Betooni 12, Tallinn.

 

 

 

design by tiger.ee