Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Uudised ja teated » Iru lõkkeplats ja ujumiskoht

Iru küla lõkkeplats ja ujumiskoht.

Koostöös Jõelähtme Vallavalitsuse ja Iru külaga, planeeritakse Iru küla lõkkeplatsi ümbrus ja sellega piirneva ala jõe ääres puhastada võsast ja ohtlikest puudest.
Tegevus on kooskõlastud ja järelvalvet teostab keskonnanõunik. Vastav raieluba on väljastatud.
Samuti esitas MTÜ Iru Ämma klubi taotluse Jõelähtme Vallavalitsusele maatüki Ämma tee 20b,
suurusega 22600 m2 (kadastritunnus 24504:002:0578)  andmiseks kasutusse puhkeala rajamiseks.
Maatüki kasutusse andmiseks sõlmitakse kasutusleping.
Ämma klubi planeerib antud maatükile puhkeala väljaehitamist kuhu rajatakse laste liiklusrajad ja planeeritakse välja ehitada ujumiskoht
Pirita jõe ääres. Hetkel koostatakse projekteerimiseks lähteülesannet.

Joonis

design by tiger.ee