Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus » Kohtumine Loo Veega

 Iru külla ühiskanalistsioon.

 

Kena suvi on möödas ja tegus sügis käes. Meil kõigil on rohkelt tegemisi koduaias ja maalappidel, mis annavad lisa meie toidulauale ja rõõmu silmadele, nautides sügislilliede ilu.

Sellel suvel oli ja jätkuvalt on erilise tähtsusega Iru küla vee- ja ühiskanalistsiooni trasside rajamine, mille arengutest tahan Teid teavitada.

Olete kõik kohtunud OÜ Akvalius projekteerijatega, et kindlaks määrata, millisest punktist on otstarbekas teha teie kinnistu väljavõte ühendamiseks üldtrassiga. Samas on paljudel tekkinud küsimus, millised on ühendamise tingimused, millised krundi omaniku kohustused jms.

Kõigile selle projektiga seonduvatele küsimustele vastuse saamiseks korraldasime 10.09.09.a.  kohtumise Loo Vee juhatajaga Ain Mutliga. Kutsutud olid kõik Eestseisuse liikmed, lisaks MTÜ Iru Ämma Klubi juhataja Toomas Udu ja ka meie koduleheküljel info kajastaja Andres Johannson. Loo aleviku poolt 12.08.09.a. korraldatud kohtumisel osales ka Iru küla eestseisuse liige Mati Pärnamägi, mille kohta on küsimuste vastuste info juba varem avaldatud.

Toon siin olulisemad vastused, mis saadi 12.08.2009.a. ja 10.09.09.a.  kohtumistel:

·         projekteerimine lõpeb 15.12.2009.a.

·         üldkanalisatsiooni paigalduse  tööd plaanitakse lõpetada 2011.a. IV kvartalis.

·         tööde ajal kindlustatakse kõikidele kinnistutele juurdepääs.

·         Lähteülesande ja  plaani kohaselt ühendatakse ühiskanalisatsiooniga kogu Iru küla.

·         tööde maksumus on ca 60 miljonit krooni, millest ca 43,3 miljoni krooniga toetab EL Ühtekuuluvusfond.

·         Omafinatseeringu peavad kindlustama Loo Vesi ja vald.

·         Hea on teada, et ka Loo Veelt saab tellida vee- ja kanalistsioonitrasside paigaldamise tööd liitumiskohast kuni maja sisendini.

Kohtumistel selgus, et projekti realiseerimiselon mitmeid probleeme, näiteks tuleb teha kaevetöid Linnuse teel, mis aga kuulubTallinna linnale, seega on kooskõlastamisega omad probleemid; Ansu kinnistu kuulub vallale, Ämma tee ca 230 m lõik on eravalduses jms.  Mitmed kinnistu omanikud on algselt keelanud trasside rajamise läbi kinnistu või kohta, kus kuva seab kinnistu omanikele piiranguid. Raskusi on kinnistu omanike ja kuva nõuete tõttu ülepumpamisjaamade optimaaalsete paigutustega, trasside paigaldusega eemalseisvate kinnistuteni jms.

Kahjuks ei saanud me veel vastuseid olulistele küsimustele, nagu liitumistasud, sadevete ürajuhtimissüsteemide väljaehitamine, mida olemasoleva projektiga ei lahendata jt.

Hoiame siis „näppu pulsil“, püüame koos Loo Veega ja projekteerijatega lahendada kõik meid puudutavad küsimused. Küla poolt esitasin vallale taotluse sadevete ärajuhtimissüsteemide projekteerimise tellimiseks ning teavitan Teid lahenditest ning vastustest nii sellele küsimusele, kui ka teistele külarahva poolt tõstatatud küsimustele.

 

Arno

Iru külavanem

 

 

 

 

design by tiger.ee