Esileht  » 
Uudised ja teated  » 
Külaplats ja tenniseväljak  » 
Vee- ja kanalitrassi rajamine Irus  » 
Iru prügipõletusjaam  » 
Küla eestseisus  » 
Külakoosolekud  » 
Arengukava  » 
Ajalugu  » 
Ämma austamine  » 
Ilm  » 
Mittetulundusühingud  » 
Detailplaneeringud  » 
Lingid  » 
Jõelähtme valla uudised  » 
Keskkond  » 
» Iru prügipõletusjaam » KMH

Kütusena jäätmeid kasutava soojus- ja elektrienergia koostootmisploki rajamine Iru elektrijaama territooriumile. Keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu

16.05.2007

Teatame Maardu linna kavandatava kütusena jäätmeid kasutava soojus- ja elektrienergia koostootmisploki rajamise keskkonnamõju hindamise aruande avalikust väljapanekust ning avaliku arutelu toimumisest.

Arendaja on OÜ Iru Elektrijaam (Peterburi tee 105, 74114, Maardu, Telefon: 71 53222, Fax: 71 53200, kontaktisik: Uudo Varik)
Otsustaja on Maardu Linnavalitsus (Kallasmaa 1, 74111 Maardu, Eesti, Üldtelefon: 606 0702, Faks: 606 0701, kontaktisik: Jüri Pihlak)
Keskkonnamõjude hindamise programmi koostaja on ÅF-Estivo AS (Väike- Ameerika 8,10129, Tallinn, Telefon: 6 053 150, Fax: 6 053 155, kontaktisik: Kaire Kuldpere)

Arendaja poolt kavandatavaks tegevuseks on kütusena jäätmeid kasutava soojus- ja elektri koostootmisploki (SEK) rajamine Iru Elektrijaama territooriumile. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on soojuse ja elektri koostootmine jäätmete põletamise teel, mille tulemusena vähendatakse jäätmete ladestamist prügilasse ning kütusena asendatakse Iru Elektrijaamas kasutatavat Venemaalt tarnitavat maagaasi. Kavandatava tegevuse elluviimisel suureneb Iru EJ kütuse varustuskindlus kohaliku lisakütuse kasutuselevõtuga. Prügilasse ladestatavate jäätmete vähenemisega vähendatakse ka prügilagaasi sh. metaani välisõhku sattumist. Atmosfääris talletab metaan soojust 23 korda tõhusamalt kui süsihappegaas, mistõttu on ka suurema mõjuga nn. kasvuhooneefektile.

Keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande ja selle lisadega on võimalik tutvuda 23. maist 2007.a – 6. juunini 2007.a Maardu Linnavalitsuses (Kallasmaa 1, 74111 Maardu, Eesti, Üldtelefon: 606 0702, Faks: 606 0701) ja Maardu Linnavalitsuse kodulehel (www.maardu.ee). KMH aruande avalik arutelu toimub OÜ Iru Elektrijaamas (Peterburi tee 105, 74114, Maardu, Telefon: 71 53222, Fax: 71 53200) 8. juunil 2007.a kell 14.00. Ettepanekuid ja vastuväiteid keskkonnamõju hindamise aruande kohta saab esitada kirjalikult Maardu Linnavalitsusele e-posti aadressil: linnamajandusosakond@maardu.ee ja postiaadressil Kallasmaa 1, 74111 Maardu, Harjumaa k.a. 6. juunini 2007.

Allolevad lingid Maardu LV kodulehelt kahjuks ei avane, kuna KMH koostaja AF- Estivo AS keeldus neid meile saatmast 
Iru EJ KMH aruanne+Lisad 1-7

Lisa 10 Liiklusloendus

Lisa 11 Iru WAMPS

Lisa 12 Skeem kavandatavad tegevused ja aspektid

Lisa 13 Suitsugaaside puhastamine kuiv- ja märgmeetodi

lLisa 13 Välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste määramine

Lisa 14 Tallinna Prügila kiri

Lisa 15 Vaivara Ohtlike Jäätmete Kogumise Keskuse kiri

Lisa 18 Müra mõõtmise tulemused

Lisa 19 Iru plaan

Lisa 8 Katastrikaart

Lisa jõeoru maastikukaitseala

Lisa 16 ja 17 Kirjad Ragn-Sells ja Adelan

design by tiger.ee